Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću

NN 49/2013 (26.4.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću

49 26.04.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću

MINISTARSTVO FINANCIJA

961

Na temelju članka 63. stavka 4. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 87/09) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKOJ ISPRAVNOSTI AUTOMATA I STOLOVA ZA IGRE NA SREĆU

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću (»Narodne novine«, br. 38/10, 130/10 – dalje u tekstu: Pravilnik), u članku 3. mijenjaju se stavci 6. i 8. i glase:

»(6) Automat i stol može se uzeti u najam samo od proizvođača ili pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ovlaštene za zastupanje proizvođača. Pravna osoba koja daje automate i stolove u najam dužna je Ministarstvu financija dostavljati izvješće s popisom priređivača kojima su iznajmili automate ili stolove, brojem automata i stolova danim u najam, te s podacima o proizvođaču, o vrsti i serijskom broju, te mjesecu i godini proizvodnje.

(8) Pravo na uvoz automata, stolova i njihovih dijelova u Republiku Hrvatsku imaju priređivači i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ovlaštene za zastupanje proizvođača.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/130
Urbroj: 513-07-21-07/13-02
Zagreb, 15. ožujka 2013.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.