Naredba o dopuni Naredbe o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

NN 49/2013 (26.4.2013.), Naredba o dopuni Naredbe o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

965

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine« br. 110/2004 i 82/2007), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O DOPUNI NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE

I.

Točka I. Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije (»Narodne novine« broj 29/2013) dopunjuje se na način da se u podtočki »3. Luke lokalnog značaja« dodaju luke:

»69) luka Kali – uvala Batalaža

70) luka Kali – uvala Mala Lamjana

71) luka Silba – uvala Sotorišće

72) luka Bibinje – uvala Jaz

73) luka Rovanjska

74) luka Nin

75) luka Zaton – uvala Dražnik

76) luka Novigrad

77) luka Proboj

78) luka Pakoštane

79) luka Pakoštane – uvala Dugovača

80) luka Doleška Draga

81) luka Vrgada – uvala Sv. Andrija

82) luka Posedarje

83) luka Sestrunj – uvala Hrvatin

84) luka Privlaka – uvala Loznica

85) luka Ljubačka vala

86) luka Ražanac – uvala Plamići

87) luka Brbinj – uvala Jaz

88) luka Telašćica – uvala Mir

89) luka Telašćica – uvala Čušćica

90) luka Seline

91) luka Tribanj – Krušćica – uvala Lubardić

92) luka Sv. Filip i Jakov

93) luka Sv. Petar

94) luka Turanj

95) luka Ugrinić

96) luka Vir luka

97) luka Vir – uvala Prezida

98) luka Vir – uvala Lučica

99) luka Vir – uvala Sapavac

100) luka Vir – uvala Biskupnjača

101) luka Vir – uvala Slatinica

102) luka Vrsi – uvala Školjić

103) luka Kožino – Primorje

104) luka Škarda – uvala Trate«.

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/13-01/40

Urbroj: 530-03-01-13-6

Zagreb, 15. travnja 2013.

Ministar

Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

49 26.04.2013 Naredba o dopuni Naredbe o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije