Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 49/2013 (26.4.2013.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

977

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 32. sjednici održanoj 24. travnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93., 65/93., 31/95., 73/99., 3/00., 18/00., 118/01., 44/02., 76/02., 85/02., 92/02., 130/02., 151/02., 11/03., 32/03., 43/03., 203/03., 30/05., 88/05., 136/06., 16/07., 40/07., 57/07., 80/07., 84/07., 98/07., 111/07., 130/07., 54/08., 85/08., 133/08., 2/09., 10/09., 17/09 i 110/10. – u daljnjem tekstu: Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke:

– šifre i podaci pod šiframa: 27001, 27002, 27003, 27004, 27021, 27029, 27102, 27191, 25031, 25063, 25064, 25065, 25066, 25068, 25069, 25072, 25074, 25075, 25076, 25077, 25078, 25080, 25081, 25082, 25083, 25091, 25101, 25102, 25103, 25111, 25112, 25113, 25114, 25131, 25132, 25140, 25141, 25142, 25151, 25301, brišu se.

– podaci upisani pod šiframa: 52342, 52344, 52391 i 52392, mijenjaju se i glase:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

52342

Fasetirana krunica

1 liječnik

1 medicinska sestra

90

90

27,34

52344

Potpuna krunica od kovine

1 liječnik

1 medicinska sestra

70

70

23,47

52391

Lab. izrada fasetirane krunice

Srednji dentalni tehn.

160

20,16

52392

Lab. izrada potpune krunice od kovine

Srednji dentalni tehn.

130

16,38

«

– iza šifre 86314 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

86315

Radnoterapijska evaluacija izvođenja aktivnosti dnevnog života (bazične) – potpuna (Do 2 puta – na početku i na kraju radnoterapijskog procesa. Evaluacija uključuje primjenu indeksa samostalnosti i promatranje izvođenja aktivnosti uz radnoterapijsku analizu aktivnosti.)

1 prvostupnik radne terapije

45

6,57

86316

Radno terapijska evaluacija aktivnosti dnevnog života (bazične) – djelomične

1 prvostupnik radne terapije

15

2,19

86317

Radnoterapijska evaluacija aktivnosti dnevnog života (instrumentalne) – potpuna (Do 2 puta – na početku i na kraju radnoterapijskog procesa. Evaluacija uključuje primjenu indeksa samostalnosti i promatranje izvođenja aktivnosti uz radnoterapijsku analizu aktivnosti.)

1 prvostupnik radne terapije

45

6,57

86318

Radnoterapijska evaluacija aktivnosti dnevnog života (instrumentalne) – djelomična

1 prvostupnik radne terapije

20

2,92

86319

Radnoterapijska procjena i analiza komponenti izvedbe svakodnevnih aktivnosti – potpuna (Do 2 puta – na početku i na kraju radoterapijskog procesa. Evaluacija uključuje primjenu indeksa samostalnosti i promatranje izvođenja aktivnosti uz radnoterapijsku analizu aktivnosti.)

1 prvostupnik radne terapije

45

6,57

86320

Radnoterapijska procjena i analiza komponenti izvedbe svakodnevnih aktivnosti – djelomična

1 prvostupnik radne terapije

15

2,19

86321

Radnoterapijska procjena i analiza fizičke okoline i društveno kulturološkog okruženja (1 puta tijekom radnoterapijskog procesa)

1 prvostupnik radne terapije

20

2,92

86322

Radnoterapijska procjena i uzimanje mjera za pomagala za izvođenje aktivnosti dnevnog života (1 puta tijekom radnoterapijskog procesa)

1 prvostupnik radne terapije

20

2,92

86323

Trening aktivnosti dnevnog života (Uključuje obnavljanje/ uspostavljanje izvedbe aktivnosti dnevnog života i/ili održavanje/modifikaciju izvođenja aktivnosti dnevnog života koristeći kompenzacijske strategije (prilagodba načina izvođenja aktivnosti, prilagodba predmeta s kojim se aktivnost izvodi ili okoline u kojoj se aktivnost odvija. Vrijeme uključuje pripremu i pozicioniranje)

1 prvostupnik radne terapije

45

6,57

86324

Radnoterapijska edukacija pojedinca i članova obitelji (Do 2 puta tijekom radnoterapijskog procesa. Uključuje edukaciju o primjeni ergonomskih načela, tehnikama samopomoći te poželjnih obrazaca ponašanja, navika, uloga i ravnoteže u aktivnostima dnevnog života. Uključuje edukaciju o primjeni ergonomskih načela, tehnikama samopomoći, obitelji o postupanju/rukovanju te poželjnih obrazaca ponašanja, navika, uloga i ravnoteže u aktivnostima dnevnog života)

1 prvostupnik radne terapije

45

6,57

86325

Specifične radnoterapijske tehnike neuro rehabilitacije djece i odraslih (Uključuje i vrijeme za pripremu)

1 prvostupnik radne terapije

45

6,57

86326

Specifične radnoterapijske tehnike u rehabilitaciji mentalnog zdravlja djece i odraslih (individualno)

1 prvostupnik radne terapije

45

6,57

86327

Specifične radnoterapijske tehnike u rehabilitaciji mentalnog zdravlja djece i odraslih (grupno) (Uključuje i vrijeme za pripremu)

1 prvostupnik radne terapije

45

6,57

86328

Radnoterapijska intervencija u obnavljanju/uspostavljanju/ održavanju komponenti i vještina za izvođenje aktivnosti dnevnog života

1 prvostupnik radne terapije

45

6,57

86329

Radnoterapijska intervencija kroz trening upotrebe pomagala za svakodnevni život i funkcionalnu mobilnost (Uključuje trening uporabe pomagala za samozbrinjavanje, pomagala za pisanje, pomagala za obavljanje instrumentalnih aktivnosti, trening vožnje kolica, rukovanje pomagalima za hod u funkcionalnom kontekstu)

1 prvostupnik radne terapije

30

4,38

86330

Upotreba potpomognute tehnologije u aktivnostima dnevnog života

1 prvostupnik radne terapije

30

4,38

86331

Upotreba računalnih programa (Biofeedback, Pablo) u aktivnostima dnevnog života

1 prvostupnik radne terapije

30

4,38

«

– iza šifre 93002 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:

»

93003

Akrilatna (djelomična) proteza do 4 elemenata

1 liječnik

1 medicinska sestra

90

90

29,34

«

– podaci upisani pod šiframa: 93004, 93005, 93006, 93008, mijenjaju se i glase:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

93004

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima s bazom do 10 elem.

1 liječnik

1 medicinska sestra

175

175

57,05

93005

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima s bazom preko 10 elem.

1 liječnik

1 medicinska sestra

175

175

57,05

93006

Djelomična lijevana metalna proteza

1 liječnik

1 medicinska sestra

175

175

74,55

93008

Totalna proteza – akrilatna

1 liječnik

1 medicinska sestra

180

180

76,68

«

– iza šifre 93014 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:

»

93015

Lab. izrada akrilatne (djelomične) proteze do 4 elemenata

Dentalni tehničar

200

25,20

«

– podaci upisani pod šiframa: 93017, 93018, 93019, 93020, mijenjaju se i glase:

»

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

93017

Lab. izrada akrilatne proteze sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima s bazom do 10 elem.

Srednji dentalni tehn.

400

50,40

93018

Lab. izrada akrilatne proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima s bazom preko 10 elem

Srednji dentalni tehn.

470

59,22

93019

Lab. izrada djelomične lijevane metalne proteze

Srednji dentalni tehn.

Viši dentalni tehničar

310

430

101,84

93020

Lab. izrada totalne proteze – akrilatne

Viši dentalni tehničar

400

58,40

«

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2013. godine.

Klasa: 025-04/13-01/133

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 24. travnja 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

49 26.04.2013 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi