Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost

NN 50/2013 (29.4.2013.), Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost

HRVATSKI SABOR

993

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 5. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost (»Narodne novine«, br. 117/01., 45/09., 92/10. i 78/12.) Hrvatski sabor na sjednici 19. travnja 2012., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

I.

Za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost, imenuju se:

– akademik DARIO VRETENAR, na prijedlog Sveučilišta u Zagrebu,

– prof. dr. sc. DRAGAN POLJAK, na prijedlog Sveučilišta u Splitu,

– prof. dr. sc. STIPAN JONJIĆ, na prijedlog Sveučilišta u Rijeci,

– akademik PAVAO RUDAN, na prijedlog Instituta za antropologiju,

– prof. dr. sc. DEAN AJDUKOVIĆ, na prijedlog Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i skupine znanstvenika,

– prof. dr. sc. LJILJANA MARKS, na prijedlog Instituta za etnologiju i folkloristiku, Hrvatskog instituta za povijest, Instituta za arheologiju i Instituta za fiziku,

– dr. sc. SMILJANA GORETA BAN, na prijedlog Instituta za poljoprivredu i turizam, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša i Poljoprivrednog instituta Osijek.

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje mandat dosadašnjem predsjedniku i članovima Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/13-07/04

Zagreb, 19. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

50 29.04.2013 Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost