Uredba o visini minimalne plaće

NN 51/2013 (30.4.2013.), Uredba o visini minimalne plaće

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1016

Na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, broj 39/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. travnja 2013. godine donijela

UREDBU

O VISINI MINIMALNE PLAĆE

Članak 1.

Visina minimalne plaće za razdoblje od dana stupanja na snagu ove Uredbe do 31. prosinca 2013. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 2.984,78 kuna.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2013. godine.

Klasa: 022-03/13-03/50

Urbroj: 50301-04/04-13-2

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.