Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu

NN 51/2013 (30.4.2013.), Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1017

Na temelju članka 8. stavka 1. i članka 20. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008, 116/2008, 76/2009 i 114/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. travnja 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA VELIKO I TRGOVINE S INOZEMSTVOM ZA ODREĐENU ROBU

Članak 1.

U Uredbi o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (»Narodne novine«, br. 58/2009, 27/2010, 37/2011 i 145/2012), u članku 2. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Odredbe ovoga članka za pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka ne odnose se na naftne derivate i biogoriva (goriva) iz država članica Europske unije, država članica Europskog gospodarskog prostora i Republike Turske.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/48

Urbroj: 50301-05/13-2

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.