Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda

NN 51/2013 (30.4.2013.), Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1018

Na temelju članka 170. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009 i 130/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. travnja 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O UVJETIMA DAVANJA KONCESIJA ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE VODA

Članak 1.

U Uredbi o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (»Narodne novine«, br. 89/2010 i 46/2012), u članku 5. točki 9. podstavku 2. riječi: »300-kratnu zapunjenost ribnjaka, odnosno uzgajališta i iznosi 1,00 kn/m3 koja se množi s koeficijentom 0,025« zamjenjuju se riječima: »14600-kratnu zapunjenost bazena za uzgoj riba na uzgajalištu i iznosi 1,00 kn/m3 koja se množi s koeficijentom 0,0001«.

Članak 2.

Svi postupci obračuna godišnje naknade za koncesije za korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj započeti po odredbama Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (»Narodne novine«, br. 89/2010 i 46/2012) dovršit će se, zbog povoljnije naknade za uzgajivače, po odredbama ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/44

Urbroj: 50301-05/16-13-4

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.