Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

NN 51/2013 (30.4.2013.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

51 30.04.2013 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

1026

Na temelju odredbe članka 148. stavak 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« broj 16/2007 i 124/2010) ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU VISINE STVARNIH TROŠKOVA UPORABE PODATAKA DOKUMENTACIJE DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA

Članak 1.

U Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine« broj 148/2008 i 75/2009) u PRILOGU 1 – NAKNADE ZA IZDAVANJE PODATAKA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA SUKLADNO ČLANKU 144. ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA, u točki 2. AEROFOTOGRAMETRIJSKI MATERIJALI, 9. red u tabelarnom prikazu mijenja se i glasi:

Povijesni aerofotogrametrijski snimak snimljen prije 1990.

analogni

snimak (ili dio snimka)

100,00 kn

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 930-01/13-01/17

Urbroj: 541-06/1-13-2

Zagreb, 15. travnja 2013.

Ravnatelj
dr. sc. Danko Markovinović, v. r.