Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa

NN 54/2013 (7.5.2013.), Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1107

Na temelju članka 149. stavka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/2009 i 84/2011), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O PRISTOJBAMA I NAKNADAMA KOJE UBIRE EUROPSKA AGENCIJA ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom stavlja izvan snage Pravilnik o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (»Narodne novine«, broj 36/2012).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-01/13-01/102

Urbroj: 530-06-1-1-13-2

Zagreb, 23. travnja 2013.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.