Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodatku na plaću i načinu isplate plaće

NN 55/2013 (8.5.2013.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodatku na plaću i načinu isplate plaće

MINISTARSTVO OBRANE

1125

Na temelju članka 170. stavka 4. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O DODATKU NA PLAĆU I NAČINU ISPLATE PLAĆE

Članak 1.

U Pravilniku o dodatku na plaću i načinu isplate plaće (»Narodne novine«, broj 50/08, 142/08, 118/09 i 99/12) u članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Djelatnim vojnim osobama raspoređenim u Bojnu za specijalna djelovanja, osim djelatnicima Zapovjedne satnije, zaključno s razinom satnije pripada dodatak za pripadnike specijalnih i zaštitnih postrojbi I. kategorije.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/13-04/10

Urbroj: 512-01-13-8

Zagreb, 3. svibnja 2013.

Ministar

Ante Kotromanović, v. r.