Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013."

NN 57/2013 (15.5.2013.), Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013."

HRVATSKA NARODNA BANKA

1187

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 8. svibnja 2013. donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA »REPUBLIKA HRVATSKA ČLANICA EUROPSKE UNIJE 1. VII. 2013.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna u povodu obilježavanja stjecanja punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji 1. srpnja 2013.

2. Prigodni optjecajni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u količini od 20.000 komada i u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna.

3. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna izrađen je od dvodijelne kovine. Jezgra novca izrađena je od slitine 92% bakra, 6% aluminija i 2% nikla, a prsten od slitine srebrnasta sjaja, koja se sastoji od 75% bakra i 25% nikla.

4. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, kojemu opisana kružnica ima promjer od 32 milimetra. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima masu od 12,75 grama. Jezgra ovog novca ima promjer od 18 milimetara i masu od 4,05 grama. Prsten ima unutarnji promjer od 18 milimetara i masu od 8,70 grama.

5. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna s lica izgleda ovako: unutar jezgre kovanog novca prikaz je pčelinjih saća koje simboliziraju Europsku uniju. Arhitekturu pčelinjih saća tvori dvadeset i sedam ćelija unutar kojih su zvjezdice, simboli zemalja članica Europske unije. Postojeća arhitektura pčelinjih saća dograđena je novom, dvadeset i osmom ćelijom, unutar koje je podloga u obliku kvadratića na koji je položena zvjezdica, simbolizirajući na taj način završni čin pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao nove, dvadeset i osme članice. Kružno, unutar prstena, ispisan je tekst »REPUBLIKA HRVATSKA ČLANICA EUROPSKE UNIJE«. U donjem središnjem dijelu prstena ispisan je datum »1. VII. 2013.«

6. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu jezgre kovanog novca nalazi se brojčana oznaka nominalne vrijednosti »25«. Kroz konture brojaka vidi se kuna zlatica okrenuta nadesno, a njezino je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku nominalne vrijednosti. U donjem središnjem dijelu prstena kovanog novca smješten je grb Republike Hrvatske. Na kružnu površinu prstena, lijevo od grba, položena je grančica lovora u cvatu, a desno grančica hrasta lužnjaka s plodovima. U gornjoj kružnoj površini prstena istaknut je natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«.

7. Obod je prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna gladak.

8. Autor je idejnog i likovnog rješenja Damir Mataušić, akademski kipar.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 779/2013.

Zagreb, 8. svibnja 2013.

Predsjednik Savjeta

Hrvatske narodne banke

guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.