Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim zahtjevima i ocjeni sukladnosti uređaja i opreme namijenjene poslovima humanitarnog razminiranja

NN 57/2013 (15.5.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim zahtjevima i ocjeni sukladnosti uređaja i opreme namijenjene poslovima humanitarnog razminiranja

HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

1189

Na temelju članka 69. stavka 2. Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine« broj: 153/05, 63/07 i 152/08) ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje, uz prethodno pribavljeno mišljenje ravnatelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo, 6. svibnja 2013. godine, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I OCJENI SUKLADNOSTI UREĐAJA I OPREME NAMIJENJENE POSLOVIMA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim zahtjevima i ocjeni sukladnosti uređaja i opreme namijenjene poslovima humanitarnog razminiranja (»Narodne novine« broj 53/07 i 39/11) članak 78. briše se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-01/13-01/7

Broj: 530-117-06/1-13-03

Sisak, 6. svibnja 2013.

Ravnatelj

Dražen Jakopec, v. r.