Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "Noviteta"

NN 58/2013 (17.5.2013.), Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "Noviteta"

58 17.05.2013 Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "Noviteta"

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1196

Temeljem članka 6. stavka 2. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine« broj 30/09,139/10) ministar gospodarstva donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE UPALJAČA SIGURNIH ZA DJECU I ZABRANI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE UPALJAČA »NOVITETA«

Članak 1.

Ova Naredba sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

Odluka Komisije 2013/113/EU od 1. ožujka 2013. o produljenju valjanosti Odluke 2006/502/EZ od 11. svibnja 2006. kojom se od država članica zahtijeva poduzimanje mjera kojima se osigurava stavljanje na tržište isključivo onih upaljača koji su sigurni za djecu i zabranjuje stavljanje na tržište upaljača-noviteta (SL L 61, 5. 3. 2013).

Članak 2.

U Naredbi o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača »noviteta« (»Narodne novine« br. 19/11, 54/11 i 40/12) članku 7. brojke: »2013.« zamjenjuju se brojkama: »2014.«.

Članak 3.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/159
Urbroj: 526-04-02-02-01/4-13-35
Zagreb, 8. svibnja 2013.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.