Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala

NN 60/2013 (22.5.2013.), Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala

60 22.05.2013 Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1228

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 75/09, 61/11 i 56/13) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ZABRANI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE ODREĐENOG ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe Komisije (EZ) br. 1602/2002 o podrobnim pravilima primjene Direktive Vijeća 1999/105/EZ u pogledu odobrenja državi članici da zabrani stavljanje na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala krajnjem korisniku (SL L 242, 10. 9. 2002.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1602/2002).

Članak 2.

(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 1602/2002 je Ministarstvo nadležno za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Ministarstvo podnosi zahtjev za zabranu stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala Europskoj komisiji.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala (»Narodne novine«, broj 91/2009).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/45

Urbroj: 525-11/1059-13-1

Zagreb, 20. svibnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.