Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

NN 60/2013 (22.5.2013.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

HRVATSKI SABOR

1239

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 55 od 8. svibnja 2013. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

U članku 9. iza riječi: »U članku 97. stavak 1. mijenja se i glasi:« pogreškom su otisnute riječi: »Stavak 2. mijenja se i glasi:«.

Klasa: 932-01/12-01/01

Zagreb, 17. svibnja 2013.

Tajnik

Hrvatskoga sabora

Slaven Hojski, dipl. iur., v. r.