Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima

NN 62/2013 (24.5.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1247

Na temelju članka 84. stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POBLIŽIM UVJETIMA ZA PRIZNAVANJE I PROGLAŠAVANJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I PROVOĐENJU SUSTAVNIH ISTRAŽIVANJA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Članak 1.

U Pravilniku o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima (»Narodne novine«, br. 96/09 i 34/10), članak 3. briše se.

Članak 2.

Prilog Pravilnika iz članka 1. ovoga Pravilnika briše se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-01/13-01/16

Urbroj: 525-09/0822-13-6

Zagreb, 15. travnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.