Ispravak Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi

NN 62/2013 (24.5.2013.), Ispravak Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi

HRVATSKI SABOR

1255

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 56 od 10. svibnja 2013. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 211/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. VELJAČE 2011. GODINE O GRAĐANSKOJ INICIJATIVI

Uz Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi pogreškom je izostavljen tekst Dodatka I. koji je trebao biti otisnut iza teksta Zakona, a koji glasi:

»DODATAK I.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE POTVRDE O USKLAĐENOSTI SUSTAVA INTERNETSKOG PRIKUPLJANJA IZJAVA O POTPORI S UREDBOM (EU) br. 211/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. VELJAČE 2011. GODINE O GRAĐANSKOJ INICIJATIVI

1. Ime i prezime, poštanska adresa i adresa elektroničke pošte osoba za kontakt:

2. Naziv predložene građanske inicijative:

3. Registarski broj koji dodjeljuje Komisija:

4. Datum prijave predložene građanske inicijative u internetski registar Komisije:

5. Podaci o informacijskom sustavu

– uporaba prilagođene aplikacije Komisije DA/NE

– razvoj vlastite aplikacije DA/NE

– oznaka inačice aplikacije

– opis funkcionalnosti informacijskog sustava internetskog prikupljanja

– tehnički opis sustava internetskog prikupljanja

– lokacija informacijskog sustava

– mrežna adresa (URL)

6. Datum i potpis kontakt osoba:«.

Klasa: 022-03/13-01/77

Zagreb, 21. svibnja 2013.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Slaven Hojski, dipl. iur., v. r.

62 24.05.2013 Ispravak Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi