Odluka o uspostavi programa procjene broja individualne mase živih tuna (Thunnus thynnus) prilikom stavljanja u uzgojne kaveze

NN 65/2013 (29.5.2013.), Odluka o uspostavi programa procjene broja individualne mase živih tuna (Thunnus thynnus) prilikom stavljanja u uzgojne kaveze

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1287

Na temelju članka 20. stavaka 21., 22. i 23. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone), (»Narodne novine«, broj 15/2013 i 20/2013) ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O USPOSTAVI PROGRAMA PROCJENE BROJA I INDIVIDUALNE MASE ŽIVIH TUNA (THUNNUS THYNNUS) PRILIKOM STAVLJANJA U UZGOJNE KAVEZE

I.

Ovom Odlukom propisuje se program procjene broja i individualne mase živih tuna (Thunnus thynnus) prilikom stavljanja u uzgojne kaveze u svrhu daljnjeg uzgoja (u daljnjem tekstu: Program).

II.

(1) Program provodi znanstvena institucija ovlaštena od strane Ministarstva za provođenje Programa (u daljnjem tekstu: ovlaštena institucija).

(2) Ovlaštena institucija provodi kalibraciju, snimanje i interpretaciju videozapisa i dobivene rezultate dostavlja Ministarstvu.

(3) Podaci dobiveni snimanjem stereoskopskom kamerom su službeni podaci.

III.

(1) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tuna dužni su primijeniti Program prilikom svakog stavljanja tuna u uzgojne kaveze (u daljnjem tekstu: prebacivanje).

(2) Uz podnošenje zahtjeva za odobrenje prebacivanja putem web-aplikacije Ministarstva ovlaštenici povlastice za uzgoj tuna dužni su obavijestiti ovlaštenu instituciju o planiranom terminu prebacivanja i međusobno koordinirati vremenski plan prebacivanja.

(3) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tuna moraju omogućiti nesmetani rad i pružiti tehničku, stručnu i svaku drugu pomoć djelatnicima ovlaštene institucije.

IV.

(1) Program se provodi metodom snimanja stereoskopskom kamerom uz popratno uzorkovanje.

(2) U svrhu kvalitetne provedbe Programa potrebno je osigurati prebacivanje kroz okvir s bijelim zaslonom u pozadini, i omogućiti učvršćivanje stereoskopske kamere na okvir, na udaljenosti koja osigurava kvalitetno snimanje koje obuhvaća cijeli okvir sa zaslonom kroz koji se prebacuje riba, i vidljivo istaknute tablice s potrebnim podacima o prebacivanju. Prebacivanje je potrebno provoditi pri optimalnom dnevnom osvjetljenju. Potrebno je osigurati što manje grupiranje riba tijekom prebacivanja.

(3) U svrhu kalibracije stereoskopske kamere potrebno je prilikom prvog prebacivanja osigurati uzorak od najmanje 10 riba, bilo žrtvovanih ili svježe uginulih iz registriranog mortaliteta. Kod svakog slijedećeg prebacivanja u svrhu kalibracije kamere potrebno je pravilno skladištiti i sačuvati svu ribu uginulu prilikom ribolova ili prilikom teglja.

(4) U slučaju kada je težina riba koje se prebacuju oko granične minimalne mase od 8,0 kg, ili u slučaju kada tune koje se prebacuju pripadaju različitim dobnim i veličinskim skupinama, potrebno je povećati broj uzorkovanih riba iz prethodne točke, razmjerno veličinskoj disperziji o čemu odlučuje predstavnik ovlaštene institucije.

(5) Uzorkovanje iz točke 3. i 4. obavlja se uporabom podvodne puške ili udičarskog alata, o čemu odlučuje predstavnik ovlaštene institucije.

(6) Uzorkovana i žrtvovana riba iz točke 3. i 4. odbija se od ukupne ulovne kvote.

(7) Uzorkovana i žrtvovana riba iz točke 6. ne odbija se od ulovne kvote jedino u slučaju kada je na raspolaganju kvota za znanstvena istraživanja.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/13-01/559

Urbroj: 525-13/0514-13-1

Zagreb, 17. svibnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.