Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice

NN 65/2013 (29.5.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice

MINISTARSTVO TURIZMA

1289

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU ZA RAD NA STRUČNIM POSLOVIMA U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (»Narodne novine«, broj 121/09., 124/10. i 15/13.), u članku 9. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi: »ugovor o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnom novinama«.

Klasa: 011-03/13-01/1

Urbroj: 529-05-13-01

Zagreb, 22. svibnja 2013.

Ministar

Darko Lorencin, v. r.