Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima

NN 65/2013 (29.5.2013.), Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

1290

Na temelju članka 10. stavka 4. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, broj 27/10. i 55/11.) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O OBVEZNIM UDŽBENICIMA I PRIPADAJUĆIM DOPUNSKIM NASTAVNIM SREDSTVIMA

Članak 1.

Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima za osnovnu i srednju školu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje koji se udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva smatraju obveznima za uporabu u nastavnom i odgojno-obrazovnom radu u osnovnoj i srednjoj školi i služe za realizaciju nacionalnoga i predmetnoga kurikuluma, odnosno nastavnoga plana i programa te za samostalno učenje.

Članak 2.

(1) Odabir obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava temelji se na nacionalnom i predmetnom kurikulumu, odnosno nastavnom planu i programu za svaki nastavni predmet, u svakom razredu osnovne i srednje škole, sukladno optimalnom opterećenju učenika.

(2) Obveznim udžbenikom i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvom ne može se smatrati onaj udžbenik i ono pripadajuće dopunsko nastavno sredstvo koje djelomično pokriva nastavni program određenoga nastavnog predmeta, odnosno predmetnog kurikuluma.

Članak 3.

Nastavni predmeti u osnovnoj školi imaju udžbenik, odnosno udžbenik i pripadajuće dopunsko nastavno sredstvo, kako je navedeno:

– za hrvatski jezik u prvome razredu – udžbenik (početnica) i radna bilježnica, a od drugoga do osmoga razreda – čitanka i udžbenik jezika, odnosno čitanka, udžbenik jezika i radna bilježnica uz udžbenik jezika

– za matematiku od prvoga do četvrtoga razreda – udžbenik i radna bilježnica, a od petoga do osmoga razreda, udžbenik, odnosno udžbenik i zbirka zadataka

– za strani jezik – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za prirodu i društvo – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za glazbenu kulturu – udžbenik

– za likovnu kulturu od petoga do osmoga razreda – udžbenik

– za prirodu – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za biologiju – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za fiziku – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za kemiju – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za geografiju – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica, odnosno udžbenik i geografski atlas od petoga do osmoga razreda, odnosno udžbenik, radna bilježnica i geografski atlas od petoga do osmoga razreda

– za povijest – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica, odnosno udžbenik i povijesni atlas od petoga do osmoga razreda, odnosno udžbenik, radna bilježnica i povijesni atlas od petoga do osmoga razreda

– za tehničku kulturu – udžbenik

– za informatiku udžbenik i radna bilježnica – od petoga do osmoga razreda

– za vjeronauk od prvoga do osmoga razreda – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za latinski jezik – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za grčki jezik – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica.

Članak 4.

(1) Nastavni predmeti u srednjoj školi imaju udžbenik, odnosno udžbenik i pripadajuće dopunsko nastavno sredstvo, kako je navedeno:

– za hrvatski jezik – čitanka i udžbenik jezika, odnosno čitanka, udžbenik jezika i radna bilježnica uz udžbenik jezika

– za matematiku – udžbenik, odnosno udžbenik i zbirka zadataka

– za strani jezik – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za biologiju – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za fiziku – udžbenik, odnosno udžbenik i zbirka zadataka

– za kemiju – udžbenik, odnosno udžbenik i zbirka zadataka

– za geografiju – udžbenik, odnosno udžbenik i geografski atlas od prvoga do četvrtoga razreda

– za povijest – udžbenik, odnosno udžbenik i povijesni atlas od prvoga do četvrtoga razreda

– za glazbenu umjetnost – udžbenik

– za likovnu umjetnost – udžbenik

– za informatiku – udžbenik

– za latinski jezik – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za grčki jezik – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica

– za vjeronauk, etiku, filozofiju, sociologiju, psihologiju, logiku, politiku i gospodarstvo – udžbenik.

(2) Strukovni nastavni predmeti u sklopu strukovnih kurikuluma i nastavnih programa – udžbenik, odnosno udžbenik i radna bilježnica, odnosno udžbenik i zbirka zadataka.

Članak 5.

(1) U nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina, pored obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava iz članka 3. i 4. ovoga pravilnika, nastavni predmeti imaju udžbenik, odnosno udžbenik i pripadajuće dopunsko nastavno sredstvo, kako je navedeno:

– za nastavni predmet jezik nacionalne manjine u osnovnoj školi u prvome razredu – udžbenik (početnica) i radna bilježnica, a od drugoga od osmoga razreda – čitanka i udžbenik jezika, odnosno čitanka, udžbenik jezika i radna bilježnica

– za nastavni predmet jezik nacionalne manjine u srednjoj školi – čitanka i udžbenik jezika, odnosno čitanka, udžbenik jezika i radna bilježnica

– za nastavni predmet jezik i kultura nacionalne manjine u osnovnoj i u srednjoj školi – udžbenik, odnosno čitanka i udžbenik jezika, odnosno čitanka, udžbenik jezika i radna bilježnica.

(2) Za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina od odredaba u članku 3., 4. i 5. mogu odstupati udžbenici uvezeni iz države matičnog naroda.

Članak 6.

Za učenike s teškoćama biraju se oni udžbenici i ona pripadajuća dopunska nastavna sredstva kojima se učenik može koristiti u školskom i nastavnom radu i radu kod kuće prema osobnim razvojnim sposobnostima.

Članak 7.

Pored obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava utvrđenih ovim pravilnikom, u nastavi se mogu koristiti i pomoćna nastavna sredstva odobrena sukladno članku 29. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu te uvrštena na popis pomoćnih nastavnih sredstava i objavljena na mrežnoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Članak 8.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika s primjenom prestaje Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (»Narodne novine«, broj 40/10).

(2) Ovaj pravilnik bit će objavljen u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 602-09/13-01/00016

Urbroj: 533-21-13-0001

Zagreb, 23. svibnja 2013.

Ministar

dr. sc. Željko Jovanović, v. r.