Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 65/2013 (29.5.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1293

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 36. sjednici održanoj 22. svibnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93., 65/93., 31/95., 73/99., 3/00., 18/00., 118/01., 44/02., 76/02., 85/02., 92/02., 130/02., 151/02., 11/03., 32/03., 43/03., 203/03., 30/05., 88/05., 136/06., 16/07., 40/07., 57/07., 80/07., 84/07., 98/07., 111/07. 130/07., 54/08., 85/08., 133/08., 2/09., 10/09., 17/09., 110/10. i 49/13. u daljnjem tekstu: Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke:

– podaci upisani pod šiframa 31001 i 31005 mijenjaju se i glase:

»

31001

Snimanje kostiju u dvije projekcije

1

Prvostupnik med. radiologije

14

2,04

31005

Specijalno snimanje kostiju (svaka ekspozicija) – Funkcionalne snimke, snimka kukova po: RIPSTEIN-MULLERU (1 eksp.), LOWENSTEINU (1 eksp.), SCHNEIDERU (4 eksp.), aksijalne snimke patela (3 eksp.), bifokalne snimke stopala u opterećenju (4 eksp.) i ciljane snimke navikularne kosti (5 eksp.)

1

Prvostupnik med. radiologije

15

2,19

«

– iza šifre 31014 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

31015

Očitavanje snimke kostiju u dvije projekcije

1

liječnik specijalist

3

2,94

31017

Očitavanje specijalnog snimanja kostiju (svaka ekspozicija), funkcionalnih snimki, snimki kukova po: RIPSTEIN-MULLERU (1 eksp.), LOWENSTEINU (1 eksp.), SCHNEIDERU (4 eksp.), aksijalnih snimki patela (3 eksp.), bifokalnih snimki stopala u opterećenju (4 eksp.) i ciljanih snimki navikularne kosti (5 eksp.)

1

liječnik specijalist

5

1,50

«

– podaci upisani pod šifrom 31101 mijenjaju se i glase:

»

31101

Snimanje čitave kralješnice odjednom za određivanje kifoskoliotičke deformacije

1

Prvostupnik med. radiologije

20

2,92

«

– iza šifre 31101 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

31102

Očitavanje snimke čitave kralješnice odjednom za određivanje kifoskoliotičke deformacije 

1

liječnik specijalist

5

1,50

31103

Očitavanje snimke prsnih organa u dva smjera

1

liječnik specijalist

3

0,90

«

– podaci upisani pod šiframa 31302 i 31330 mijenjaju se i glase:

»

31302

Snimanje prsnih organa u dva smjera

1

Prvostupnik med. radiologije

12

1,75

31330

Telerentgensko snimanje srca u dvije projekcije

1

Prvostupnik med. radiologije

20

2,92

«

– iza šifre 31330 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:

»

31331

Očitavanje telerentgenske snimke srca u dvije projekcije

1

liječnik specijalist

5

1,50 

«

– podaci upisani pod šifrom 31460 mijenjaju se i glase:

»

31460

Nativno snimanje bubrega i mokraćnog mjehura

1

Prvostupnik med. radiologije

10

1,46

«

– iza šifre 31460 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:

»

31461

Očitavanje nativne snimke bubrega i mokraćnog mjehura

1

liječnik specijalist

3

0,90

«

– podaci upisani pod šiframa 31501 i 31502 mijenjaju se i glase:

»

31501

Snimanje prsnih organa u jednom smjeru

1

Prvostupnik med. radiologije

8

1,17

31502

Snimanje prsnih organa u jednom smjeru na mali format (Odelca), kontrastne pretrage

1

Prvostupnik med. radiologije

5

0,73

«

– iza šifre 31501 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

31503

Očitavanje snimke prsnih organa u jednom smjeru

1

liječnik specijalist

3

0,90

31504

Očitavanje snimke prsnih organa u jednom smjeru na mali format (Odelca); kontrastne pretrage

1

liječnik specijalist

3

0,90

«

– podaci upisani pod šifrom 32820 mijenjaju se i glase:

»

32820

Mamografija u oba smjera jedne dojke

1

Prvostupnik med. radiologije

15

2,19

«

– iza šifre 32820 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:

»

32821

Očitavanje mamografije u oba smjera jedne dojke

1

liječnik specijalist

15

4,50

«

– šifre i podaci pod šiframa:, 34250, 34501, 34510, 34512, 34514, 34515, 34516, 34518, 34519, 34521, 34523, 34525, 34528, 34531, 34534, 34537, 34540, 34543, 34546, 34547, 34548, 34551, 34552, 34553, 34554, 34555, 34556, 34557, 34558, 34559, 34560, 34561, 34562, 34563, 34564, 34565, 34566, 34567, 34568, 34569, 34570, 34571, 34572, 34573, 34574, 34575, 34576, 34577, 34578, 34579, 34580, 34581, 34582, 34583, 34584, 34585, 34586, 34587, 34588, 34589, 34590, 34591, 34592, 34593, 34594, 34595, 34596, 34597, 34598, 34599, 34600, 34602, 34605, 34611, 34626, 34627, 34628, 34629, 34630, 34631, 34632, 34633, 34634, 34635, 34636, 34654, 34655, 34656, 34657, 34658, 34659, 34660, 34661, 34662, 34663, 34664, 34665, 34666, 34667, 34668, 34669, 34670, 34671, 34672, 34673, 34674, 34675, 34676, 34677, 34678, 34679, 34680, 34681, 34603, 34604, 34606, 34607, 34608, 34609, 34610, 34612, 34613, 34614, 34615, 34616, 34617, 34618, 34619, 34620, 34621, 34622, 34623, 34624 i 34625, brišu se.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2013. godine.

Klasa: 025-04/13-01/169

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 22. svibnja 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.