Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 01/2013. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

NN 67/2013 (5.6.2013.), Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 01/2013. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

1323

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE br. 01/2013.

Lista zaštićenih kulturnih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12) ministrica kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 01/2013. – Listu zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31. 3. 2013. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna kulturna dobra, (b) pokretna kulturna dobra i (c) nematerijalna kulturna dobra:

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, adresa

Kulturno dobro

Prostorne međe

Rješenje

Broj
registra

Katastarske čestice

Katastarske
općine

Bjelovarsko-bilogorska županija

Općina ZRINSKI TOPOLOVAC

Križ Gornji

Crkva sv. Križa

k.č. 22 (zk.ul. 36), 22 (zk.ul. 107), 22 (zk.ul. 418), 310/1 (zk.ul. 61), 310/2 (zk.ul. 451), 310/3 (zk.ul. 199), 310/4 (zk.ul. 25), 310/5, 310/6, 311 (zk.ul. 11), 312 (zk.ul. 11), 313/1 (zk.ul. 208), 313/2 (zk.ul. 208), 313/3 (zk.ul. 199), 314 (zk.ul. 208), 387 (zk.ul. 696)

Gornji Križ

Datum: 29. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/07-06/0054
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-3206

Brodsko-posavska županija

Grad SLAVONSKI BROD

Slavonski Brod

Kuća Mirković – Mušicki – Biga, Ulica Ante Starčevića 43

k. č. br. 4153 (zk. ul. 7097)

Slavonski Brod

Datum: 27. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0070
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5949

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad DUBROVNIK

Dubrovnik

Crkva i groblje sv. Mihajla

č. zgr. 270 (zk. ul. 162) (odgovara katastarskoj čestici dio 1719, k. o. Dubrovnik), č. zgr. 271 (zk. ul. 3457) (odgovara katastarskoj čestici dio 1719, k. o. Dubrovnik), č. zem. 692/1 (zk. ul. 3457) (odgovara katastarskoj čestici dio 5112/1 i dio 1908, k. o. Dubrovnik), č. zem. 692/2 (zk. ul. 3457) (odgovara katastarskoj čestici dio 1719, k. o. Dubrovnik), č. zem. 693 (zk. ul. 3457) (odgovara katastarskoj čestici dio 1908, k. o. Dubrovnik), č. zem. 717/4 (zk. ul. 790) (odgovara katastarskoj čestici dio 1914/1 i dio 1908, k. o. Dubrovnik), č. zem. 756/3 (zk. ul. 1933) (odgovara katastarskoj čestici dio 1915/1, k. o. Dubrovnik), č. zem. 756/4 (zk. ul. 1933) (odgovara katastarskoj čestici dio 1915/1, k. o. Dubrovnik), č. zem. 771/2 (zk. ul. 3457) (odgovara katastarskoj čestici 1903/2, k. o. Dubrovnik), č. zem. 772/2 (zk. ul. 3457) (odgovara katastarskoj čestici 1899/4, k. o. Dubrovnik), č. zem. 772/3 (zk. ul. 3053) (odgovara katastarskoj čestici 1899/8, 1902/2 i dio 1900/1, k. o. Dubrovnik), č. zem. 1219/33 (zk. ul. 3457) (odgovara katastarskoj čestici 5100/4 i dio 1719, k. o. Dubrovnik), č. zem. 1219/34 (zk. ul. 197) (odgovara katastarskoj čestici 5100/5, 1914, dio 1900/1, dio 1914/1, k. o. Dubrovnik), sve k. o. Gruž (odnosi se na zemljišnoknjižne čestice)

Dubrovnik

Datum: 8. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/09-06/0412
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-3

Z-4391

Dubrovnik

Crkva Navještenja

čest. zgr. 2424 (zk. ul. 372) (odgovara katastarskoj čestici dio k. č. 4620/1

Dubrovnik

Datum: 6. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0043
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5917

Dubrovnik

Crkva sv. Ivana Krstitelja

čest. zgr. 388 (zk. ul. 135), k. o. Dubrovnik (odgovara dijelu k. č. 3403, k. o. Dubrovnik)

Dubrovnik

Datum: 19. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/08-06/0588
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-2

Z-4031

Lopud

Spomenik Viktoru Dyku

kat. čest. zem. 1148/2 (zk. ul. 525), dio 1555 (zk. ul. 186), 1193/1 (zk. ul. 291), 1193/3 (zk. ul. 464)

Lopud

Datum: 22. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0012
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5881

Općina KULA NORINSKA

Kula Norinska

Kula

k. č. 619

Metković

Datum: 13. 12. 2011
Klasa: UP/I– 612-08/11-06/0488
Urbroj: 532-04-01-01/3-11-1

Z-5464

Grad Zagreb županija

Grad GRAD ZAGREB

Zagreb

Kuća Plepelić, Visoka 10/1

1434 i 1435 (odgovara dijelu zk. č. br. 372 (zk. ul. 383)

Centar

Datum: 4. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/02-01/815
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-2

Z-1031

Zagreb

Višestambena zgrada, Ulica grada Vukovara 238

k. č. br. 2202 k. o. Trnje (odgovara zk. č. br. 2202 (zk. ul. 3773)

Trnje

Datum: 7. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/12-06/0035
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-4

Z-5899

Zagreb

Zgrada »Državnog osiguravajućeg zavoda«, Miramarska cesta 22

k. č. br. 512/1, k. o. Trnje (odgovara zk. č. br. 512/1, zk ul. 3927, k. o. Trnje, označeno kao dvorište, površine 199 hvati ili 715 m2) i k. č. br. 512/3, k. o. Trnje (odgovara zk. č. br. 512/3, zk. ul. 3808, k. o. Trnje, označeno kao trafostanica, površine 20 m2)

Trnje

Datum: 19. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/12-06/0029
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-3

Z-5903

Zagreb

Zgrada kina »Europa«, Varšavska 3

k.č. 2212 (odgovara zk. č. br. 3271/2, zk. ul. 24622, k. o. Grad Zagreb)

Centar

Datum: 28. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/08-06/0504
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-3929

Istarska županija

Općina VIŠNJAN

Višnjan

Crkva sv. Antuna

kat. čest. br. 122, zemljišno-knjižni uložak br. 404

Višnjan

Datum: 7. 11. 2011
Klasa: UP/I– 612-08/11-06/0695
Urbroj: 532-04-01-01/3-11-1

Z-5389

Bačva

Crkva sv. Jakova

kat. čest. br. 41, zemljišno-knjižni uložak br. 70

Bačva

Datum: 4. 11. 2011
Klasa: UP/I– 612-08/11-06/0694
Urbroj: 532-04-01-01/3-11-1

Z-5387

Općina KANFANAR

Šorići

Crkva sv. Marije Magdalene

102, z-k. ul. br. 231

Sošići

Datum: 7. 11. 2011
Klasa: UP/I– 612-08/11-06/0696
Urbroj: 532-04-01-01/3-11-1

Z-5390

Grad PULA

Pula

Kompleks nekadašnje mornaričke zrakoplovne postaje Puntižela (Hidrobaza) kod Štitnjana

k.č. 1/8 (z.k.ul. 7025), 1/10 (z.k.ul. 7023), 1/21 (z.k.ul. 1055), 1/22 (z.k.ul. 7027), 1/23 (z.k.ul. 7028), 1/24 (z.k.ul. 7029), 1/25 (z.k.ul. 1055), 1/28 (z.k.ul. 7030), 1/29 (z.k.ul. 7031), 10/1 (z.k.ul. 7038), 10/2 (z.k.ul. 7042), 10/3 (z.k.ul. 1709), 10/4 (z.k.ul. 1741), 10/6 (z.k.ul. 7039), 14 (z.k.ul. 7040), 15/1 (z.k.ul. 7041) i 58/1 (z.k.ul. 7037) k.o. Štinjan s pripadajućim dijelom podmorja od k.č. 1/10 do kordinate 44o5423,3"N 13o4847,2"E, morem do kordinate 44o5237,0"N 13o4841,0"E do k.č. 1/22,

Pula

Datum: 24. 2. 2012
Klasa: UP/I– 612-08/11-06/0696
Urbroj: 532-04-01-01/3-11-1

Z-5546

Karlovačka županija

Grad KARLOVAC

Karlovac

Crkva sv. Tri Kralja

2398/1

Karlovac I

Datum: 13. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0035
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5929

Karlovac

Kompleks željezničkoga kolodvora

k.č. 2818, 2819, 2828, 2832 (zk.ul. 1877), 2817, 2821, 2826, 2838 (zk.ul. 2453), 2827, 2829, 2839, 2840 (zk.ul. 2475), 2833/1 (zk.ul. 2588), 2833/2 (zk.ul. 2260), 2830, (zk.ul. 2483), 2860/4 (zk.ul. 2474) i dio 2806/1 (zk.ul. 1443) k.o. Karlovac 1; su k.č. 2818, 2819, 2828, 2832 (zk.ul. 1877), 2817, 2821, 2826, 2838 (zk.ul. 2453), 2827, 2829, 2839, 2840 (zk.ul. 2475), 2833/1 (zk.ul. 2588), 2833/2 (zk.ul. 2260), 2830, (zk.ul. 2483), 2860/4 (zk.ul. 2474) i dio 2806/1 (zk.ul. 1443) k.o. Karlovac 1

Karlovac I

Datum: 28. 2. 2013.
Klasa: UP/612-08/13-06/0036
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5912

Karlovac

Spomenik Radoslavu Lopašiću

1287/1 (zk.ul. 996)

Karlovac II

Datum: 13. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0048
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5928

Općina DRAGANIĆ

Draganić

Kurija župnoga dvora

6/2, 6/3, 7, 8, 9, 11/1 (zk.ul. 66), 11/3; 6/1

Draganići

Datum: 18. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0060
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5936

Krapinsko-zagorska županija

Grad ZABOK

Zabok

Dvorac Gredice, Gredice Zabočke 7

9642 (u zemlj. knjigama odgovara č. 336 (zk. ul. 2026)), 9628/1 (u zemlj. knjigama odgovara d. 330/9 (zk. ul. 1182) i d. 330/10 (zk. ul. 1183)), 9629 (u zemlj. knjigama odgovara d. 330/9 (zk. ul. 1182) i d. 330/10 (zk. ul. 1183)), 9649/1 (u zemlj. knjigama odgovara 1661/1 (zk. ul. POP.I)), 9648 (u zemlj. knjigama odgovara 332/1 (zk. ul. 2434)), 9647 (u zemlj. knjigama odgovara 332/3 (zk. ul. 1174)), 9646 (u zemlj. knjigama odgovara 333/1 (zk. ul. 2301) i 332/4 (zk. ul. 2301)), 9645 (u zemlj. knjigama odgovara 333/2 (zk. ul. 2301)), 9652 (u zemlj. knjigama odgovara 334/1 (zk. ul. 1654)), 9653 (u zemlj. knjigama odgovara 334/6 (zk. ul. 1711)), 9650/1 (u zemlj. knjigama odgovara 342/1 (zk. ul. 1494)), 9651 (u zemlj. knjigama odgovara 342/2 (zk. ul. 1204)), 9654 (u zemlj. knjigama odgovara 342/3 (zk. ul. 1205) i d. 335/1 (zk. ul. 1241)), 9639 (u zemlj. knjigama odgovara d. 1662/1 javni put (zk. ul. POP.I)), 9638 (u zemlj. knjigama odgovara 364/30 (zk. ul. 2333)), 9637 (u zemlj. knjigama odgovara d. 364/20 (zk. ul. 1447)), 9636 (u zemlj. knjigama odgovara d. 364/12 (zk. ul. 1091)), 9635 (u zemlj. knjigama odgovara d. 1662/1 (zk. ul. POP.I)), 9643 (u zemlj. knjigama odgovara 338/1 (zk. ul. 2026), 338/2 (zk. ul. 2026), 339/2 (zk. ul. 2026), 332/2 (zk. ul. 2026)), 9641 (u zemlj. knjigama odgovara 339/1 (zk. ul. 1200)), 9640 (u zemlj. knjigama odgovara 339/1 (zk. ul. 1200)), 9665 (u zemlj. knjigama odgovara 340/2 (zk. ul. 1201)), 9661 (u zemlj. knjigama odgovara 342/8 (zk. ul. 1210)), 9659 (u zemlj. knjigama odgovara 342/7 (zk. ul. 1209)), 9658 (u zemlj. knjigama odgovara 342/6 (zk. ul. 1208) i d. 335/2 (zk. ul. 1241)), 9657 (u zemlj. knjigama odgovara 342/5 (zk. ul. 1207) i d. 335/2 (zk. ul. 1241)), 9656 (u zemlj. knjigama odgovara 342/4 (zk. ul. 1206)), 9655 (u zemlj. knjigama odgovara d. 342/4 (zk. ul. 1206) i d. 335/1 (zk. ul. 1241)), 9644 (u zemlj. knjigama odgovara 1661/2 (zk. ul. POP.I)), 9766 (u zemlj. knjigama odgovara 2215 (zk. ul. 1056)), 9765 (u zemlj. knjigama odgovara 2217 (zk. ul. 1216) i 2216 (zk.ul. 1215)), 9764 (u zemlj. knjigama odgovara 2218 (zk. ul. 1228)), 9763 (u zemlj. knjigama odgovara 2219 (zk. ul. 1269)), 9762 (u zemlj. knjigama odgovara 2220 (zk. ul. 2335)), 9761 (u zemlj. knjigama odgovara 2221 (zk. ul. 2404)), 9760 (u zemlj. knjigama odgovara 2222 (zk. ul. 1223)), 9759 (u zemlj. knjigama odgovara 2223 (zk. ul. 1227)), 9758 (u zemlj. knjigama odgovara 2224 (zk. ul. 1231)), 9757/1 (u zemlj. knjigama odgovara 2225/1 (zk. ul. 1232)), 9757/2 (u zemlj. knjigama odgovara 2225/2 (zk. ul. 1232)), 9756 (u zemlj. knjigama odgovara 2226 (zk. ul. 1233)), 9755 (u zemlj. knjigama odgovara 2227 (zk. ul. 1234)), 9754 (u zemlj. knjigama odgovara 2228 (zk. ul. 1229)), 9753 (u zemlj. knjigama odgovara 2229 (zk. ul. 1236)); 9642

Zabok

Datum: 5. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/05-06/1026
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-2

Z-2229Grad KLANJEC

Klanjec

Utvrda Cesargrad

k.č. 1551, 1552, 1553/1, 2067

Klanjec; Ravno Brezje

Datum: 25. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/07-06/0302
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-2

Z-3519

Grad KRAPINA

Krapina

Zgrada, Magistratska 15

1660, 1657 (210/1,2 /, zk.ul. 3342)

Krapina

Datum: 28. 10. 2011
Klasa: UP/I– 612-08/11-06/0514
Urbroj: 532-04-01-01/3-11-1

Z-5378

Ličko-senjska županija

Općina UDBINA

Udbina

Arheološka zona Gradina

k. č. 4004, k. č. 4006, k. č. 4007; k. č. 4005/1

Udbina

Datum: 18. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0058
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5938

Udbina

Arheološki lokalitet sv. Marko-Grob na Udbini

3291

Udbina

Datum: 27. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0071
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5946

Udbina

Arheološko nalazište Ostatci katedrale sv. Jakova (Korija)

k. č. 3067, k. č. 3068/1, k. č. 3068/2, k. č. 3068/3, k. č. 3069, k. č. 3070/1, k. č. 3071; k. č. 3070/2

Udbina

Datum: 14. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0054
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5932

Grad OTOČAC

Otočac

Arheološko nalazište Ostatci staroga grada Otočca

k. č. 2518 (zk. ul. 1641), k. č. 2519 (zk. ul. 1641), k. č. 2520 (zk. ul. 1641), 2525/1 (zk. ul. 1641), k. č. 2525/2 (zk. ul. 1641), k. č. 2525/3 (zk. ul. 1641), k. č. 2526 (zk. ul. 1641), dio k. č. 4659 (zk. ul. 1643)

Otočac

Datum: 13. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0050
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5926

Općina KARLOBAG

Karlobag

Crkva sv. Josipa s kapucinskim samostanom

409, 410,

Karlobag

Datum: 22. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/02-01/303
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-2

Z-156

Međimurska županija

Grad ČAKOVEC

Novo Selo Rok

Crkva sv. Roka

k. č. 2447/1 (zk. ul. 7), k. č. 2447/2 (zk. ul. 3122)

Novo Selo Rok

Datum: 11. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0047
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5922

Osječko-baranjska županija

Grad OSIJEK

Osijek

Groblje sv. Ane, Ulica sv. Ane

kč.br. 3958, 3957, 3956, 3955 i 3952 (zk.ul. 19780), 3951 (zk.ul. 9185)

Osijek

Datum: 25. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/12-06/0268
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5843

Osijek

Kuća Helfrich, Keršovanijeva 10a

5909 (zk.ul. 19247)

Osijek

Datum: 30. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/12-06/0155
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5889

Osijek

Silos Union paromlina

5236/6, (zk.ul. 16222), 5236/9, (zk.ul. 16225), 5236/19, (zk.ul. 16565), 5236/23, (zk.ul. 16225)

Osijek

Datum: 5. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0023
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5896

Osijek

Vila Szinicz, Istarska 2

5986/1 (zk.ul. 18702)

Osijek

Datum: 30. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/12-06/0156
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5890

Osijek

Židovsko groblje, Ulica sv. Leopolda Bogdana Mandića 23

3979, (zk.ul. 19780)

Osijek

Datum: 19. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0061
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5940

Osijek

Z-5500

Općina KNEŽEVI VINOGRADI

Zmajevac

Reformatska crkva sa župnim stanom i školom

1527 (zk.ul. 575) i 1528 (zk.ul. 1151)

Zmajevac I

Datum: 27. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0072
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5947

Karanac

Reformirana crkva sa župnim stanom

598 i 599 (zk.ul. 419)

Karanac

Datum: 7. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0025
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5898

Kneževi
Vinogradi

Vinski podrum, Šandora Petefija 2

695 (zk.ul. 1017)

Kneževi Vinogradi

Datum: 6. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0024
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5897

Općina ĐURĐENOVAC

Đurđenovac

Vila Leimdörffer i vila Schwertasek, Cvjetna ulica

kč.br. 650 (zk.ul. 1250)

Đurđenovac

Datum: 11. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0027
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5900

Đurđenovac

Vila Neuschloss, Trg bana J. Jelačića

743 (zk.ul. 1242), 744/1 (zk.ul. 1241)

Đurđenovac

Datum: 15. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/12-06/0293
Urbroj: 532-04-01-01/3-13-1

Z-5872

Đurđenovac

Zgrada parne pilane, Trg Nikole Šubića Zrinskog

1177/8 (zk.ul. 1238)

Đurđenovac

Datum: 18. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0057
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5935

Grad NAŠICE

Našice

Židovsko groblje, Ulica Mavre Špicera

1092/3, (zk.ul. 564), 1092/4, (zk.ul. 4906)

Našice

Datum: 19. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0062
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5939

Požeško-slavonska županija

Grad POŽEGA

Požega

Zgrada Kušević, Trg Sv. Trojstva 7

k.č. 1991, 1992, 1986, 1987 (zk.ul. 5499, 5423)

Požega

Datum: 4. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/09-06/0029
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-2

Z-4240

Splitsko-dalmatinska županija

Općina ŠOLTA

Rogač

Arheološko nalazište Banje

4629/1 (zemljišnoknjižne čestice zem. 417/21 (zk. ul. POPIS I), zem. 417/23 (zk. ul. 703), zem. 417/24 (zk. ul. 660), č. zem. 415/3 (zk. ul. 624), dio č. zem. 384/3 (zk.ul. 624), dio č. zem. 4119 (zk. ul. 629), dio č. zem. 2470/19 (zk. ul. POPIS I), dio č. zem. 377/28 (zk. ul. 628), dio č. zem. 377/68 (zk. ul. 628), č. zgr. 376 (zk.ul. 40), dio č. zem. 2466/22 (zk. ul. POPIS I)), dio č. zem. 2466/24 (zk. ul. POPIS I), dio č. zem. 2466/7 (zk.ul. 628) i dio č. zem. 2466/10 (zk. ul 133)), 1768/1 (zemljišnoknjižna čestica zem. 375/3 (zk. ul. 658)), dio 1768/2 (zemljišnoknjižna čestica zem. 375/18 (zk. ul. 658) i čestica zgrade 282 (zk.ul. 658)), 1769/2 (zemljišnoknjižna čestica zem. 375/2 (zk. ul. 658)), 1769/1 (zemljišnoknjižna čestica zem. 375/1 (zk. ul. 658)), 1769/4 (zemljišnoknjižna čestica zem. 375/19 (zk. ul. 658)), 1765 (zemljišnoknjižna čestica zem. 375/7 (zk. ul. 658)), 1766 (zemljišnoknjižna čestica zem. 375/8 (zk. ul. 658)), 1767 (zemljišnoknjižna čestica zem. 375/9 (zk. ul. 658)), 1769/3 (zemljišnoknjižna čestica zem. 375/6 (zk. ul. 658)), 1764 (zemljišnoknjižna čestica zem. 375/10 (zk. ul. 658)), 1763 (zemljišnoknjižna čestica zem. 375/11 (zk. ul. 658)), 1762 (zemljišnoknjižna čestica zem. 375/12 (zk. ul. 658)), 1761 (zemljišnoknjižna čestica zem. 375/14 (zk. ul. 658)), 1760 (zemljišnoknjižna čestica zem. 375/13 (zk. ul. 658)), 1759 (zemljišnoknjižna čestica zem. 375/15 (zk. ul. 658)), 1758 (zemljišnoknjižna čestica zem. 375/16 (zk. ul. 658)), 1757 (zemljišnoknjižna čestica zem. 375/17 (zk. ul. 658)), sve k. o. Grohote, a morske granice određene su linijom obale i pravcem koji zatvaraju geografske koordinate N 43o23?37.47˝/ E 16°18?3.31˝ i N 43° 23?35.27˝ / E 16°18?6.72˝

Grohote

Datum: 14. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0053
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5931

Općina PROLOŽAC

Donji Proložac

Arheološko nalazište Češljarova glavica

kat.čest.zem. 1535

Postranje

Datum: 13. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0049
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5927

Donji Proložac

Arheološko nalazište Strinićeva glavica

k.č. zem. 1563/1, 1563/2, 1561/2, 1565/2, 1566/1, 1566/2, 1567/1,2,3

Postranje

Datum: 25. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0034
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5911

Ričice

Crkva sv. Ivana Krstitelja

zgr. 416, zem. 2300

Ričice

Datum: 7. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0045
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5920

Općina MILNA

Ložišća

Arheološko nalazište gradina Rat

1674/1 (zk. ul. 361), 1674/2 (zk. ul. 250), 1673/1 (zk. ul. 711), 1673/2 (zk. ul. 92), 1672 (zk. ul. 110), 1671 (zk. ul. 1159), 1670 (zk. ul. 331), 1731 (zk. ul. 1386), 1732/1 (zk. ul. 1386), 1732/2 (zk. ul. 1179), 1733/1 (zk. ul. 1198), 1733/2 (zk. ul. 1453), 1733/3 (zk. ul. 1179), 1733/4 (zk. ul. 1386), 1734 (zk. ul. 1386), 1735 (zk. ul. 1179), 1736/1 (zk. ul. 231), 1736/2 (zk. ul. 230), 1736/3 (zk. ul. 228), 1737/1 (zk. ul. 1811), 1737/2 (zk. ul. 181), 1738 (zk. ul. 331), 1739 (zk. ul. 1595), 1740 (zk. ul. 1247), 1741/1 (zk. ul. 1595), 1741/2 (zk. ul. 1247), 1741/3 (zk. ul. 1247), 1741/ 4 (zk. ul. 1811), 1741/5 (zk. ul. 1811), 1744 (zk. ul. 1802), 1745/1 (zk. ul. 1247), 1745/2 (zk. ul. 1811), 1748/1 (zk. ul. 1595), 1748/2 (zk. ul. 1595), 1749/1 (zk. ul. 1739), 1749/2 (zk. ul. 1595), 1684 (zk. ul. 1112), 1681 (zk. ul. 957), 1680/1 (zk. ul. 95), 1680/2 (zk. ul. 96), 1679/1 (zk. ul. 711), 1679/2 (zk. ul. 92), 963 (zk. ul. 657), 964 (zk. ul. 1159), 965 (zk. ul. 474), 966/1 (zk. ul. 657), 966/2 (zk. ul. 474), 966/3 (zk. ul. 657), 966/4 (zk. ul. 1316), 1660 (zk. ul. 114), 1662 (zk. ul. 114), 1663 (zk. ul. 1406), 1664 (zk. ul. 1406), 1665 (zk. ul. 1565), 1667 (zk. ul. 530), 1668 (zk. ul. 530), 1669/1 (zk. ul. 331), 1669/2 (zk. ul. 255), 1669/3 (zk. ul. 291), 1649 (zk. ul. 1903), 1650 (zk. ul. 1293), 1651 (zk. ul. 1293), 1652/1 (zk. ul. 101), 1652/2 (zk. ul. 101), 1654 (zk. ul. 156), 1656 (zk. ul. 1804), 349 ZGR (zk. ul. 101) i 3358 (put) (zk. ul. 559)

Bobovišće

Datum: 31. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0020
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5891

Bobovišća

Podmorsko i kopneno arheološko nalazište »Vičja luka«, Bobovišća n/M

1925/1 (zk. ul. 1333), 1925/2 (zk. ul. 1333), 1925/3 (zk. ul. 1333), 1928 (zk. ul. 1042), 1916 (zk. ul. 1332), 1919/1 (zk. ul. 1332), 1920 (zk. ul. 1332), 1922/1 (zk. ul. 1332), 1922/2 (zk. ul. 1332), 1923 (zk. ul. 560), 1915 (zk. ul. 560), 1921 (zk. ul. 374), 1914 (zk. ul. 1582), 1917 (zk. ul. 1349), 1930 (zk. ul. 558), 1931/1 (zk. ul. 558), 1931/2 (zk. ul. 1856), 1927/1 (zk. ul. 374), 1927/2 (zk. ul. 1279), 1927/3 (zk. ul. 1280), 1927/4 (zk. ul. 1279), 1927/5 (zk. ul. 1279), 4023 (zk. ul. 1456), 4020 (zk. ul. 1570), 4022 (zk. ul. 1570), 4024 (zk. ul. 1570), 4025/1 (zk. ul. 1570), 4062 (zk. ul. 3525) i 4383 (zk. ul. 42)

Bobovišće; Sutivan

Datum: 20. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0063
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5941

Općina SELCA

Selca

Crkva Gospe od Karmela

č. zg. 64

Selca

Datum: 17. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0002
Urbroj: 532-04-01-01/3-13-1

Z-5876

Selca

Crkva sv. Tome

č. zg. 286

Selca

Datum: 23. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0015
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5883

Općina PUČIŠĆA

Gornji Humac

Crkva sv. Kuzme i Damjana

č. zg. 264

Gornji Humac

Datum: 21. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0030
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5906

Gornji Humac

Crkva sv. Mihovila

čest. zgr. 73 (zk. ul. 338) i čest. zem. 1781 (zk. ul. 338)

Gornji Humac

Datum: 21. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0008
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5878

Grad SPLIT

Split

Kuća Bulimbašić

k. č. 12357 (u zemljišnim knjigama č. zgr. 2439 (zk. ul. 379))

Split

Datum: 13. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0051
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5925

Split

Secesijske zgrade u sklopu Zoološkoga vrta na Marjanu, Kolombatovićevo šetalište 2

k. č. 5401/1 (u zemljišnim knjigama č. zem. 7395/3 (zk. ul. 9300)), k. č. 5401/2 (u zemljišnim knjigama č. zgr. 3071 (zk. ul. 1591)), k. č. 5402/2 (u zemljišnim knjigama č. zgr. 3070 (zk. ul. 1591))

Split

Datum: 25. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0064
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5945

Žrnovnica

Z-5458

Grad KOMIŽA

Komiža

Kulturni krajolik otočja Palagruža

čest. zem. br. 7693/1, 7693/2, 7693/3, 7693/4 – Vela Palagruža; 7698 – Mala Palagruža; 7696 – sika Baba; 7697 – Kamnik Oštro; 7700 – sika Stara Medvidina; 7701 – kamnik od Tramontane; 7702 – Pupak od Levanta; 7699 – sika Križ; 7695 – sika Gaće; 7694 – sika Od Žala; 7690, 7691, 7692 – Volići; 7689 – Pupak od Punenta; 1114/2, 1114/3, 1114/6 – svjetionik; 1114/5, 1114/7 – ruševine, 1115 – ostatak crkve sv. Mihovila,

Komiža

Datum: 18. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0059
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5937

Općina BOL

Bol

Kulturno-povijesna cjelina naselja Bol

Zona A obuhvaća sljedeće katastarske čestice: čest. zem. 116/1, 116/2, 119, 120, 121, 122, 123/1, 123/2, 123/3, 124/1, 124/2, 125, 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 130/1, 130/3, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 370, 386/1, 386/2, 370, 387, 388, 389, 390/1, 390/2, 392, 393/2, 393/3, 393/4, 393/13, 393/14, 625/1, 2315/3, 2330/1, 2331/1, 2331/2, 2331/3, 2332/1, 2332/2, 2332/3, 2333/1, 2333/2, 2333/3, 2333/4, 2334, 2336, 2337, 2338/1, 2339, 2340/1, 2341/1, 2341/2, 2342, 2343, 2345, 2346, 2347, 2348/1, 2348/2, 2349, 2350, 2351, 2353/1, 2353/2, 5993, 5994, 5996, 6112/1, 6112/2, 6112/3, 6125/1, 6125/3, 6125/4, 6125/5, 6125/16, 6125/17, 6131, k. o. Bol, te čest. zgr. 44/1, 44/2, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 60/1, 60/2, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 65, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 71/1, 71/2, 72, 73, 74/1, 74/2, 74/3, 75, 76, 77, 78, 79, 138/1, 138/2, 139, 140, 143/1, 143/2, 143/3, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 147, 149, 150, 151, 152/1, 152/2, 153/1, 153/2, 153/3, 154, 155, 156, 157, 159/1, 159/2, 163/2, 163/2, 317, 318, 489/1, 489/2, 490, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/2, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507/1, 507/2, 507/3, 507/4, 507/5, 508/1, 508/2, 508/3, 509/1, 509/2, 510, 511, 512, 513, 514/1, 514/2, 514/3, 515, 516, 517, 518/1, 518/2, 519, 520, 521/1, 521/2, 521/3, 522/1, 522/2, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531/1, 531/2, 531/3, 768, 769, 770, 772/1, 772/2, 772/3, 777, 778, 788/1, 788/2, 790, 807, 808, 817, 830, 853, 862, 863, k. o. Bol.

Zona B obuhvaća sljedeće katastarske čestice: čest. zem. južni dio 1/2, 3, 4/1, 4/4, 5/1, južni dio 6, južni dio 11/1, južni dio 11/2, južni dio 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 22/3, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 27/3, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 29, 30/1, 30/2, 32, 33, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, južni dio 35/1, 35/3, 35/4, 36/1, 36/2, 36/4, 38, 39, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 43/3, 45/1, 45/2, 46, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 53/1, 53/2, 54, 55, 56/1, 56/2, 58/1, 58/2, 58/3, 59/2, južni dio 68/2, 68/3, 72/2, 72/4, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80/1, 80/2, 81, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95/1, 95/2, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110/1, 110/2, 110/3, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 113, 114/1, 114/2, 114/3, 115/1, 115/2, 139/1, 139/3, 139/4, 139/5, 140/1, 140/2, 140/3, 141, 144, 147, 148, 149/1, 149/2, 150, 151/1, 151/2, 151/3, 151, 4, 152, 153, 154, 155, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 161, 162, 169, 170, 171, 174/1, 174/2, 175, 176, 177, 178, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 180/1, 180/2, 181/1, 181/2, 181/3, 181/4, 182, 183, 184/1, 184/2, 185, 186, 188, 189, 191, 192, 194/1, 194/2, 194/3, 195/1, 195/2, 196, 197, 198,

Bol

Datum: 11. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0046
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5923


198, 199, 200/1, 200/2, 201, 204/1, 204/2, 205, 206/1, 206/2, 207/1, 207/2, 208/1, 208/2, 208/3, 209, 210, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221/1, 221/2, 222/1, 222/2, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232/1, 232/2, 232/3, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 241, 243, 244/1, 244/2, 245/1, 245/2, 246/1, 246/2, 248, 249, 250/1, 250/2, 251, 252, 254, 255, 256, 257/1, 258/1, 258/2, 261, 262/3, 263/1, 263/2, 263/3, 263/4, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 265/6, 265/7, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295/1, 295/2, 295/3, 295/4, 295/6, 295/7, 296/1, 296/2, 296/3, 296/4, 297/1, 297/2, 297/3, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311/1, 311/2, 312/1, 312/2, 312/3, 313/1, 313/2, 313/3, 315/1, 315/2, 316, 317/1, 317/2, 318, 320, 321, 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 322/5, 322/6, 323/1, 324, 326/1, 326/2, 329/1, 329/2, 331/1, 331/2, 331/3, 332, 335, 336, 340/1, 340/2, 341, 342, 343, 344/1, 344/3, 346, 347/1, 347/2, 347/3, 347/4, 347/5, 347/6, 347/7, 347/8, 347/9, 347/10, 348/1, 348/2, 349/1, 349/2, 349/3, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 350/5, 350/6, 350/7, 350/8, 350/9, 351/1, 351/2, 351/3, 352, 353, 354, 357/1, 357/2, 358, 359/1, 359/2, 360, 361, 362/1, 362/2, 363, 364/1, 364/2, 365, 365/2, 366, 367/1, 367/2, 368/1, 368/2, 369/1, 369/2, 369/3, 371/2, 373/1, 373/2, 374/1, 374/2, 374/3, 375/1, 375/2, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385/1, 385/2, 393/1, 393/10, 393/11, 393/12, 393/5, 393/6, 393/7, 393/8, 393/9, 393/10, 395, 398/1, 398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6, 398/7, 398/8, 398/9, 398/10, 399, 400/1, 400/2, 400/3, 400/4, 400/5, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 411, 412/1, 412/2, 413, 414, 415, 416, 417, 418/1, 418/2, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 428, 429, 431, 432/1, 432/2, 433, 434, 435/1, 435/2, 436, 437, 438, 439, 440/1, 440/2, 441, 442/1, 442/2, 443/1, 443/2, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451/1, 452, 453, 454, 455/1, 455/2, 456, 457, 458, 459/1, 459/2, 459/3, 460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 460/5, 460/6, 461, 462/1, 462/2, 462/3, 463, 464, 465, 466, 467/1, 467/2, 467/3, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 470/5, 470/6, 471, 472, 473, 474, 475/1, 475/2, 475/3, 476, 477/1, 477/2, 478, 479, 480, 481, 482/1, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 494, 495, 497, 498, 499, 502, 503/1, 503/2, 503/3, 505/1, 505/2, 505/3, 505/4, 505/5, 505/6, 506, 508/1, 508/2, 508/3, 509, 510, 511, 512/1, 512/2, 512/3, 513/1, 513/2, 516/1, 516/2, 516/3, 516/4, 516/5, 516/6, 516/7, 516/8, 516/9, 516/10, 516/11, 516/12, 516/13, 516/14, 516/15, 516/16, 516/17, 516/18, 516/19, 516/20, 516/21, 516/22, 516/23, 516/24, 516/25, 516/26, 516/27, 516/28, 516/29, 519/1, 519/2, 519/3, 519/4, 519/5, 519/6, 519/7, 519/9, 520, 522/1, 523/1, 523/2, 523/3, 523/4, 524/1, 524/2, 528/1,

529/1, 529/2, 529/3, 529/4, 529/5, 530/1, 530/2, 530/3, 530/4, 530/5, 531, 532/2, 532/3, 539, južni dio 1954, 1955, 1957, 2167/3, 2234, 2235/1, 2235/2, 2236, 2238, 2239, 2240, 2241/1, 2241/2, 2242/1, 2242/2, 2243/1, 2244/1, 2244/2, 2145/1, 2145/2, 2247/1, 2247/2, 2247/3, 2247/4, 2248, 2249, 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2251/1, 2251/2, 2252, 2253, 2254, 2255/1, 2255/2, 2256/1, 2256/2, 2256/3, 2256/4, 2256/5, 2256/6, 2258, 2259/1, 2259/2, 2260/1, 2260/2, 2260/3, 2260/4, 2260/5, 2260/6, 2260/7, 2261/1, 2261/10, 2261/11, 2261/2, 2261/3, 2261/4, 2261/5, 2261/6, 2261/7, 2261/8, 2261/9, 2262/1, 2262/2, 2262/3, 2262/4, 2262/5, 2262/6, 2262/7, 2262/8, 2263/1, 2263/2, 2263/3, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276/1, 2276/2, 2276/3, 2276/4, 2277/2, 2277/3, 2277/4, 2278/5, 2280/1, 2280/2, 2280/3, 2281, 2282/1, 2282/2, 2283/1, 2283/2, 2283/4, 2283/5, 2283/6, 2283/7, 2283/8, 2283/9, 2284/1, 2284/2, 2285, 2286/1, 2286/2, 2286/3, 2286/4, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293/1, 2293/2, 2294, 2301/1, 2301/2, 2301/3, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307/1, 2307/2, 2308/1, 2308/2, 2308/3, 2308/4, 2309/1, 2309/2, 2309/3, 2310/1, 2310/2, 2311, 2314, 2315/2, 2316/1, 2316/2, 2316/21, 2316/22, 2316/3, 2316/4, 2316/5, 2316/7, 2316/8, 2316/9, 2317/1, 2317/10, 2317/11, 2317/12, 2317/13, 2317/14, 2317/15, 2317/16, 2317/2, 2317/3, 2317/4, 2317/5, 2317/6, 2317/7, 2317/8, 2317/9, 2354, 2355, 2356/1, 2356/2, 2356/3, 2356/4, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368/1, 2368/2, 2368/3, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380/1, 2380/3, 2380/4, 2380/5, 2381, 2382, 2383/1, 2383/2, 2384, 2385/1, 2385/2, 2388/1, 2388/2, 2388/3, 2389, 2390, 2391/1, 2391/2, 2392/1, 2392/2, 2393, 2394/1, 2394/2, 2395, 2397/1, 2397/2, 2398, 2399, 2400, 2401/1, 2401/2, 2402/1, 2402/2, 2402/3, 2403/1, 2403/2, 2404, 2406, 2407, 2408, 2409/1, 2409/2, 2409/3, 2410, 2411, 2412/1, 2412/3, 2413/1, 2413/2, 2413/3, 2414/1, 2414/2, 2415/1, 2415/2, 2416, 2417, 2418/3, 2420, 2422/1, 2422/2, 2423, 2424/1, 2424/2, 2425, 2426, 2427, 2428, 2431, 2432, 2433, 2435, 2437/1, 2437/2, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442/1, 2442/2, 2443/1, 2446, 2447/1, 2448/1, 2448/2, 2449, 2452, 2453/1, 2453/2, 2454, 2455, 2456/1, 2456/2, 2457/1, 2457/2, 2457/3, 2458, 2459, 2467/1, 2467/2, 2468, 2469, 2470, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476/1, 2476/2, 2477, 2478/1, 2478/2, 2479/1, 2479/2, 2480, 2481/1, 2481/2, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487/2, 2488, 2489, 2491/1, 2523/1, 2523/2, 2525/1, 2525/2, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530/1, 2530/2, 2531, 2532, 2533/1, 2533/11, 2533/12, 2533/13, 2533/14, 2533/15, 2533/16, 2533/17, 2533/18, 2533/19, 2533/2,

2533/20, 2533/21, 2533/22, 2533/23, 2533/24, 2533/25, 2533/26, 2533/27, 2533/28, 2533/29, 2533/3, 2533/30, 2533/31, 2533/32, 2533/33, 2533/34, 2533/35, 2533/36, 2533/38, 2533/4, 2533/5, 2533/7, 2533/9, 2534, 2535/1, 2535/2, 2536/1, 2536/2, 2536/3, 2538/1, 2538/3, 2538/4, 2539/1, 2539/2, 2540/2, 2540/3, 2540/4, 2540/5, 2540/6, 2540/7, 2540/8. 2540/9, 2541/1, 2541/2, 2541/3, 2541/4, 2541/5, 2541/7, 2541/8, 2542/1, 2542/2, 2542/3, 2542/4, 2542/5, 2542/6, 2542/7, 5969, 5981, 5982, 5986, 5987, 5988, 5990, 5997, 5998, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6008, 6009, 6041, 6073/2, 6077/1, 6078, 6080, 6082, 6083, 6088, 6091, 6092, 6093, 6100, 6101, 6102, 6103, 6106, 6107, 6109, 6110, 6111, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6120, 6123, 6125/11, 6125/12, 6125/15, 6125/18, 6125/6, 6125/7, 6125/8, 6125/9, 6135, 6137, 6138, 9999/1, 9999/7 i 9999/9 k. o. Bol, te čest. zgr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 25, 26, 27/1, 28, 29, 30/2, 31, 32, 33, 34/1, 34/2, 34/3, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 42/1, 42/2, 80, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 823, 83/1, 83/2, 83/3, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90, 91, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94, 95, 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120/1, 120/2, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 133, 134, 135, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 137, 141, 142, 161, 162, 163/1, 163/4, 164/1, 164/2, 164/4, 164/5, 164/6, 164/7, 165, 166/1, 166/2, 167, 168, 169, 170/1, 170/2, 171, 172, 173, 174/1, 174/2, 175, 176, 177/1, 177/2, 177/3, 178, 179, 180, 181/1, 181/2, 182/1, 182/2, 182/3, 183/1, 183/2, 184, 186/1, 186/2, 187, 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 189, 190, 192, 193, 194, 195/2, 196/1, 196/2, 197, 198/1, 198/2, 199, 200, 201, 202, 203, 204/1, 204/2, 205, 206, 207, 208, 209, 210/1, 210/2, 210/3, 211/1, 211/2, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 238, 239, 240, 241, 242, 243/1, 243/2, 244, 245, 247/1, 247/2, 248/1, 248/2, 249, 250, 251, 252, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 253/5, 253/6, 253/7, 253/8, 253/9, 260/1, 260/2, 260/3, 260/4, 261, 262, 263, 264, 265, 266/1, 266/2, 267, 268/1, 268/2, 269, 270, 271/1, 271/2, 271/4, 272/1, 272/2, 275, 276/1, 276/2, 277, 278, 279, 280, 281, 282/1, 282/2, 283, 284, 285, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 288/3, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296/1, 296/2, 296/3, 297, 298, 299/1, 299/2, 299/3, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307/1, 307/2, 308, 309, 310, 311/1, 311/2, 311/3, 312/1, 312/2, 312/3, 312/4,

313, 314/1, 314/2, 315/1, 315/2, 315/3, 315/4, 316, 321/1, 321/3, 321/4, 322/1, 322/2, 322/3, 323/3, 324/1, 324/2, 325, 326, 327/1, 327/2, 328, 329, 330, 331, 332/1, 332/2, 332/3, 333, 334, 335, 336/1, 336/2, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344/1, 344/2, 345, 346/1, 346/2, 347/1, 347/2, 348, 349/1, 349/2, 349/3, 350, 351, 352, 354/1, 354/2, 355/1, 356, 357, 358/1, 358/2, 359, 360, 361/1, 361/2, 362, 363, 364/1, 364/2, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371/1, 371/2, 372, 373, 374, 375, 376, 377/1, 377/2, 378, 381, 382, 383, 384, 385/1, 385/2, 385/3, 385/4, 386, 387, 388, 389, 393/11, 398/2, 451/1, 532, 533/1, 533/2, 534, 535/1, 535/2, 536, 537, 538/1, 538/2, 539, 540/1, 540/2, 541, 542, 543/1, 543/2, 544, 545, 547, 548, 549, 550, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560/1, 560/2, 561, 562/1, 562/2, 562/3, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571/1, 571/3, 571/4, 571/5, 571/7, 571/8, 571/9, 572, 573, 574/1, 574/2, 575, 576/1, 576/2, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 584, 585, 586/1, 586/10, 586/2, 586/3, 586/4, 586/5, 586/6, 586/7, 586/8, 586/9, 588/1, 588/2, 588/3, 589, 590, 591, 592, 594/1, 594/2, 595, 596/1, 596/2, 597, 598, 599, 600/1, 600/2, 600/3, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611/1, 611/2, 611/3, 612/1, 612/2, 612/3, 612/4, 613, 614, 615, 616, 618, 619, 620, 621, 622, 623/1, 623/2, 624/1, 624/2, 625/1, 625/2, 625/3, 626/1, 626/2, 626/3, 627, 628, 629, 630, 631/1, 631/2, 633/1, 633/2, 634, 635, 670, 671, 672, 673, 674, 675/1, 675/2, 679/1, 679/2, 679/3, 680, 681, 682, 683/1, 683/2, 684, 685, 686, 687, 688/1, 688/2, 689, 690, 691, 692, 693/1, 693/2, 694, 695, 696/1, 696/2, 697/1, 697/2, 698, 699, 700, 701, 713, 714/1, 714/2, 715, 716, 728, 729, 730, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 739, 740, 741/1, 741/2, 771, 773, 774, 775, 776, 779, 780, 785, 786, 789, 791, 803, 804, 805, 806, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 818, 819, 823, 824, 827, 828, 831/2, 840, 841, 845, 848, 849, 850, 854, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 875, 877, 878, i 883, k. o. Bol.
Grad VRGORAC

Kozica

Kulturno-povijesna seoska cjelina Katići

k. č. zgrade: 27/1-3, 28, 29/1-3, 25/1-2, 26, 24/1-3, 23/1-2, 10/1-8, 357/1-4, 356, 94, 5, 420, 418, 1/1-2, 2/1-3, 419, 4/1-2, 3/1-3, 8, 9, 6/1-2, 445, 446, 7/1-7, 448, 416, 17, 354, 380, 34/1-4, 362, 352, 379, 35, 30/1-2, 31, 32, 33, 11/1-4, 12, 13/1-4, 14/1-3, 15, 16, 18, 19/1-2, 21, 22; k. č. zem.: 85, 86/1-2, 87/1-3, 88/1-2, 84/2-5, 89/1-6, 89/8-9, 90/1-6, 92, 93, 94/1-2, 121, 120/2-3, 95/1-5, 3719 (put), 99, 98/1-4, 105/1, 105/3, 109/1-5, 107, 108, 116, 117, 110/1-3, 1, 2/1-3, 3, 5, 6/1, 7, 8, 9/1-4, 10, 3719/2 (put), 11/1, 11/4, 12/5, 13/1, 13/8, 13/3, 15, 16, 492/1, 18/1-5, 19/1-2, 17/1-2, 22/1, 28/1-3, 26/1-2, 27/1-3, 30/1, 23/1-2, 24/1-4, 25

Kozica

Datum: 18. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/08-06/0549
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-4

Z-4088

Grad SUPETAR

Supetar

Mauzolej obitelji Petrinović

k. č. zgr. 494 (zk. ul. 2822)

Supetar

Datum: 25. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0065
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5944

Grad HVAR

Hvar

Ruševni ostaci crkve sv. Pelegrina

čest. zgrad. br. 1, zk. ul. br. 524) i područje 50 m oko crkve na kat. čest. 2/1 (zk. ul. 3176)

Hvar

Datum: 17. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0003
Urbroj: 532-04-01-01/3-13-1

Z-5875

Grad OMIŠ

Zvečanje

Sklop Milićević u selu Zvečanje

13/1

Zvečanje

Datum: 13. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0026
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5901

Općina NEREŽIŠĆA

Nerežišća

Sklop zgrada zvan »Blatačka kuća«

k. č. zgr. 393 i k. č. zem. 3486 (zk. ul. 160)

Nerežišća

Datum: 31. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0004
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5892

Grad IMOTSKI

Donji Vinjani

Srednjovjekovno groblje Rudežove kuće

kat.čest.zem. 275

Vinjani

Datum: 15. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0056
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5934

Grad SOLIN

Solin

Utvrda Gradina

4879/1 (zemljišnoknjižna čestica 3461/2 (zk. ul. 1866)), 4879/2 (zemljišnoknjižna čestica 3461/7 (zk. ul. 1866)), 4879/3 (zemljišnoknjižna čestica 3461/8 (zk. ul. 1866)), 4876/1 (zemljišnoknjižne čestice 3467/1 (zk. ul. 4119) i 3467/4 (zk. ul. 5434)), 4876/2 (zemljišnoknjižna čestica 3461/3 (zk. ul. 6317)), 4876/3 (zemljišnoknjižna čestica 3467/3 (zk. ul. 4119)), 4876/4 (zemljišnoknjižna čestica 3461/6 (zk. ul. 3376)), 4876/5 (zemljišnoknjižna čestica 3461/14 (zk. ul. 6324)), 4878/1 (zemljišnoknjižna čestica 3463 (zk. ul. 1277)), 4881/1 (zemljišnoknjižna čestica 3461/9 (zk. ul. 1874)), 4881/2 (zemljišnoknjižna čestica 3461/10 (zk. ul. 1874)), 4883/1 (zemljišnoknjižna čestica 3461/12 (zk. ul. 1866)), 4883/2 (zemljišnoknjižna čestica 3461/11 (zk. ul. 1866)), 4877 (zemljišnoknjižna čestica 3466 (zk. ul. 2889)), 4878/2 (čestica zgrade 398 (zk. ul. 7360)), 4884/2 (zemljišnoknjižna čestica 3461/13 (zk. ul. 2172)), 4887/2 (zemljišnoknjižna čestica 3458/2 (zk ul. 437)), 4887/3 (zemljišnoknjižna čestica 3458/3 (zk. ul. 437))

Solin

Datum: 13. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0052
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5924

Općina ŠESTANOVAC

Žeževica

Župna crkva sv. Jurja mučenika

k.č.zgr. 487, 580 i č.zem. 5600 (z.k.u. 739)

Žeževica

Datum: 15. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0055
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5933

Grad VIS

Vis

Crkva sv. Duha

č. zg. 933

Vis

Datum: 12. 10. 2011
Klasa: UP/I– 612-08/11-06/0545
Urbroj: 532-04-01-01/6-11-1

Z-5317

Vis

Crkva sv. Nikole

čest. zgrd. br. 1399, čest. zem. br. 11726

Vis

Datum: 24. 2. 2012
Klasa: UP/I– 612-08/11-06/0618
Urbroj: 532-04-01-01/6-12-1

Z-5354

Općina TUČEPI

Tučepi

Bušelića kula

k.č. 191 (zk.ul. 1572/6)

Tučepi

Datum: 9. 12. 2011
Klasa: UP/I– 612-08/11-06/0598
Urbroj: 532-04-01-01/6-11-1

Z-5459

Općina GRADAC

Podaca

Kula

k.č. zgr. 159

Podaca

Datum: 15. 12. 2011
Klasa: UP/I– 612-08/11-06/0531
Urbroj: 532-04-01-01/6-11-1

Z-5467

Šibensko-kninska županija

Općina KIJEVO

Kijevo

Arheološko nalazište Krstače

k. č. zem. 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 107, 110/1 i 110/2

Kijevo

Datum: 7. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0044
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5921

Kijevo

Utvrda Glavaš

k. č. zgr. 387

Kijevo

Datum: 25. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0033
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5910

Općina TISNO

Betina

Podmorsko i kopneno arheološko nalazište Pačipolje

k. č. zem. 7024 (zk. ul. 2035), 7025/1 (zk. ul. 2088), 7025/2 (zk. ul. 820), 7026 (zk. ul. 7194), 7027/1 (zk. ul. 6235), 7027/2 (zk. ul. 5276), 7027/3 (zk. ul. 821), 7035/1 (zk. ul. 763), 7035/2 (zk. ul. 7265), 7036/1 (zk. ul. 6586), 7036/2 (zk. ul. 1818), 7037 (zk. ul. 5783), 7038/1 (zk. ul. 7694), 7038/2 (zk. ul. 7698), 7051 (zk. ul. 994), 7052 (zk. ul. 6958), 7057 (zk. ul. 2142), 7058 (zk. ul. 1188), 7064 (zk. ul. 1188), 7065 (zk. ul. 1054), 7066 (zk. ul. 943), 7074 (zk. ul. 1332), 7075/1 (zk. ul. 5919), 7075/2 (zk. ul. 1036), 7075/3 (zk. ul. 2089), 7078 (zk. ul. 5767), 7079 (zk. ul. 722), 7080/1 (zk. ul. 904), 7080/2 (zk. ul. 722), 7080/3 (zk. ul. 7137), 7086 (zk. ul. 6869), 7087 (zk. ul. 7694), 7088 (zk. ul. 1416), 7089 (zk. ul. 7698), 7090/1 (zk. ul. 813), 7090/2 (zk. ul. 5592), 7090/3 (zk. ul. 859), 7091/1 (zk. ul. 964), 7091/2 (zk. ul. 962), 7091/3 (zk. 7426), 7092 (zk. ul. 1319), 7093/1 (zk. ul. 1220), 7093/2 (zk. ul. 770), 7093/3 (zk. ul. 769), 7094 (zk. ul. 813), 7095/1 (zk. ul. 825), 7095/2 (zk. ul. 819), 7095/3 (zk. ul. 826), 7096 (zk. ul. 1712), 7097 (zk. ul. 1023), 7098/1 (zk. ul. 5276), 7098/2 (zk. ul. 1019), 7099/1 (zk. ul. 6820), 7099/2 (zk. ul. 904), 7100 (zk. ul. 1693), 7101/1 (zk. ul. 6434), 7101/2 (zk. ul. 7835), 7102 (zk. ul. 539), 7103 (zk. ul. 1944), k. o. Murter-Betina, a morske granice određene su linijom obale i pravcem koji zatvaraju geografske koordinate N 43o 48 29,68 / E 15o 36 36,86 i N 43o 48 25,68 / E 15o 36 48,91

Murter Betina

Datum: 27. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0068
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5948

Grad ŠIBENIK

Vrpolje

Crkva Gospe od Vrhpolja

Kat. čest. zgr. 1, k.č. 215

Vrpolje

Datum: 7. 12. 2011
Klasa: UP/I– 612-08/11-06/0497
Urbroj: 532-04-01-01/6-11-1

Z-5429

Grad VODICE

Srima

Crkva Gospe Srimske

Kat. čest. zgrd. 147 i čest. zem. 2596.

Zaton

Datum: 14. 2. 2012
Klasa: UP/I– 612-08/12-06/0003
Urbroj: 532-04-01-01/3-12-1

Z-5507

Varaždinska županija

Grad VARAŽDIN

Varaždin

Crkva sv. Fabijana i Sebastijana mčč.

k. č. 3048 (zk. ul. 6085)

Varaždin

Datum: 27. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0069
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5950

Varaždin

Vila Morandini, Kolodvorska 16

1939/2 (zk. ul. 1723)

Varaždin

Datum: 25. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0032
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5909

Varaždin

Zbirka žbukoreza Julija Merlića

130, 787/3, 946/2, 3715, 2010, 9350/1, 1595/3, 816/2

Podevčevo;

Nedeljanec;

Petrijanec;

Varaždin

Datum: 13. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/07-06/0386
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-2

Z-3463

Virovitičko-podravska županija

Grad VIROVITICA

Virovitica

Arheološko nalazište Đurađ istok

4464/10, 4464/11, 4464/12, 4464/13, 4464/14, 4466/1, 4468/2

Virovitica

Datum: 5. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0022
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5895

Vukovarsko-srijemska županija

Grad VUKOVAR

Sotin

Arheološka zona Sotin

Arheološka zona Sotin obuhvaćena je linijom koja započinje u sjevernom kutu k.č.br. 203/1 i ide prema jugozapadu zapadnom stranom k.č.br. 203/1 ravno preko Dunavske ulice – k.č.br. 1473, zapadnom stranom k.č.br. 265/2, 265/1, ravno preko Ulice dr. F. Tuđmana – k.č.br. 1466, sjevernom i zapadnom stranom k.č.br. 1125/1, ravno preko puta – k.č.br. 1495, zapadnom stranom k.č.br. 1220/2, 1220/1, prema jugoistoku sjevernom stranom k.č.br. 1219, ravno preko puta – k.č.br. 1498, zapadnom i južnom stranom k.č.br. 1225/1, zapadnom stranom puta – k.č.br. 1499, sjevernom stranom puta – k.č.br. 1514 od k.č.br. 1499 do k.č.br. 1525, prema sjeveroistoku južnom stranom puta k.č.br. 1525, prema jugoistoku južnom stranom puta – k.č.br. 1523 od k.č.br. 1525 do k.č.br. 1025/2, prema sjeveroistoku istočnom stranom k.č.br. 1252/2, 1524, prema sjeverozapadu istočnom stranom 1024, 1025/1, 1026, prema sjeveroistoku ravno preko Ulice S. Radića – k.č.br. 1467, sjevernom stranom Ulice bana J. Jelačića od k.č.br. 1467 do k.č.br. 528, prema sjeveru istočnom stranom k.č.br. 528, ravno preko puta – k.č.br. 553, istočnom stranom k.č.br. 497, 498, ravno preko k.č.br. 1460/16 do njene sjeverne strane, prema sjeverozapadu sjevernom i zapadnom stranom k.č.br. 1460/16 do sjevernog kuta k.č.br. 203/1.

Sotin

Datum: 24. 1. 2013.
Klasa: 612-8/10-06/0513
Urbroj: 532-04-01-01/4-10-1

Z-4988

Općina ŠTITAR

Štitar

Arheološko nalazište »Berava – Crna greda«

914/1, 914/2, 915/1, 916/1, 1102/1, 1103/1 sve k.o. Štitar.

Štitar

Datum: 6. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0042
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5918

Općina ANDRIJAŠEVCI

Andrijaševci

Arheološko nalazište »Gradina – Goričica«

1073/1, 1074/1, 1074/2, 1074/3, 1075 sve k.o. Andrijaševci.

Andrijaševci

Datum: 21. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0029
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5904

Općina BOGDANOVCI

Bogdanovci

Arheološko nalazište »Voćnjak«

323/1, 323/2, 323/3, 324/1, 324/2, 325/1, 325/2, 325/3, 325/4 sve k.o. Bogdanovci.

Bogdanovci

Datum: 6. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0041
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5919

Općina STARI JANKOVCI

Stari Jankovci

Tradicijska okućnica, Ulica bana Jelačića 33

517 (zk. ul. 382)

Stari Jankovci

Datum: 31. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/12-06/0296
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5893

Zagrebačka županija

Općina DUBRAVICA

Rozga

Crkva sv. Ane

545 (zk. ul. 103), 546 (zk.ul. 103), 2233 (zk.ul. POPIS I), 537 (zk.ul. 40), 542 (zk. ul. 40), 544 (zk. ul. 103), 541 (zk.ul. 40), 552 (zk. ul. 1904A) i 549 (zk. ul. 2665)

Dubravica

Datum: 22. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0013
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5882

Rozga

Kapela Majke Božje Lušačke na groblju

598 (zk. ul. 103), 597 (zk. ul. 2805), 599/3 (zk. ul. 2805), 599/2 (zk. ul. 2805), 599/5 (zk. ul. 2805)

Dubravica

Datum: 25. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0066
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5943

Grad ZAPREŠIĆ

Zaprešić

Crkva sv. Petra

5714 (zk. ul. 2106), 5715 (zk. ul. 2123)

Zaprešić

Datum: 23. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0014
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5884

Jablanovec

Kapela sv. Ivana Krstitelja

k. č. 4690 (zk. ul. 290) i 4689 (zk. ul. POPIS I);k. č. br. 4690 (zk. ul. 290)

Bistransko Podgorje

Datum: 15. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0009
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-3

Z-5879

Općina LUKA

Luka

Crkva sv. Roka i župni dvor

1022 (zk. ul. 406), 1024 (zk. ul. 343), 1023 (zk. ul. 406), 1027/4 (z.k. ul. 780), 1027/11 (z.k. ul. 780), 1027/8 (z.k.ul. 2725), 1027/10 (z.k.ul. 2837), 1027/1 (z.k.ul. 3188), 1027/2 (z.k.ul. 3206)

Pluska

Datum: 17. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0005
Urbroj: 532-04-01-01/3-13-1

Z-5874

Općina PUŠĆA

Marija Magdalena

Kapela sv. Marije Magdalene

3850 (zk. ul. POPIS I), 2884 (zk. ul. 211), 2885 (zk. ul. 5002), 2888/1 (zk. ul. 1006), 2888/3 (zk. ul. 443), 2891 (zk. ul. 443), 2888/2 (odgovara zk. č. 2888/2a (zk. ul. 1193) i dijelu zk. č. 2888/2b (zk. ul. 1674A)), 2889/3 (zk. ul. 1674A), 2889/4 (zk. ul. 1674A), 2889/1 (odgovara zk. č. 2889/1a (zk. ul. 1193)), 2889/2 (zk. ul. 443), 2894/4 (zk. ul. 1192), 2894/1 (zk. ul. 1192), 2894/3 (odgovara zk. č. 2894/1a1 (zk. ul. 1192) i zk. č. 2894/1a2 (zk. ul. 975)), 2894/2 (zk. ul. 148), 2896 (zk. ul. 701), 2898 (zk. ul. 701), 2901/1 (zk. ul. 3465), 2901/2 (zk. ul. 943), 2901/3 (zk. ul. 4506), 3849 (zk. ul. POPIS I), 3851 (zk. ul. POPIS I), 3852 (zk. ul. POPIS I), 2886 (zk. ul. 3587), 3845 (zk. ul. POPIS I), 3016 (zk. ul. 3043), 3015 (zk. ul. 153), 3014 (zk. ul. 4876), 3846 (zk. ul. POPIS I)

Pušća

Datum: 25. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0067
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5942

Općina BISTRA

Novaki Bistranski

Kapela sv. Roka, Novaki Bistranski

k. č. 5015 (zk. ul. 228), 5016/3 (zk.ul. 6403), 5014 (zk. ul. 5835) i 5013 (zk. ul. 339)

Podgorje Bistransko

Datum: 21. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0031
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5905

Općina KRAŠIĆ

Brezarić

Rodna kuća kardinala Alojzija Stepinca

k. č. 1886 (u zemljišnim knjigama odgovara k. č. 1931 (zk. ul. 1255) i k. č. 1930 (zk. ul. 2187), k. o. Krašić), k. č. 1887 (u zemljišnim knjigama odgovara k. č. 1932/1 (zk. ul. 1983), k. o. Krašić) i k. č. 1888 (u zemljišnim knjigama odgovara k. č. 1933/1 (zk. ul. 1646), k. o. Krašić)

Krašić I

Datum: 6. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/08-06/0612
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-2

Z-3766

Grad VELIKA GORICA

Kuče

Zgrada bivše osnovne škole

193, 194

Kuče

Datum: 17. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0006
Urbroj: 532-04-01-01/3-13-1

Z-5873

(B) POKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, smještaj / Pohranjeno

Kulturno dobro / Skupina kulturnih dobara

Rješenje

Broj registra

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad: ČAZMA

Čazma

Gradski muzej Čazma – muzejska građa (Memorijalna zbirka književnika i agronoma Slavka Kolara i Zbirka razglednica)

Datum: 30. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/11-06/0090
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-2

Z-5064

Brodsko-posavska županija

Grad: SLAVONSKI BROD

Slavonski Brod

Muzej Brodskog Posavlja – muzejska građa (Zbirka običaja, vjerovanja i narodne medicine, Zbirka dokumentarne građe II, Zbirka umjetnina 18. i 19. stoljeća i Zbirku umjetnina druge polovine 20. stoljeća)

Datum: 30. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/11-06/0091
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-3

Z-5114

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad: DUBROVNIK

Dubrovnik

Dubrovački muzeji – Pomorski muzej, muzejska građa (Zbirka zastava)

Datum: 29. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/12-06/0067
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-2

Z-5603

Dubrovnik

Dubrovački muzeji, Arheološki muzej – muzejska građa (Antička zbirka)

Datum: 15. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/12-06/0082
Urbroj: 532-04-01-01/3-13-2

Z-5612

Općina: LASTOVO

Lastovo

Zbirka umjetnina općine Lastovo

Datum: 7. 11. 2011
Klasa: UP/I-612-08/11-06/0579
Urbroj: 532-04-01-01/6-11-1

Z-5392

Lastovo

Zbirka obitelji Dražinić

Datum: 6. 11. 2011
Klasa: UP/I-612-08/11-06/0576
Urbroj: 532-04-01-01/6-11-1

Z-5395

Lastovo

Kip sv. Roka iz crkve sv. Roka

Datum: 8. 12. 2011
Klasa: UP/I– 612-08/11-06/0572
Urbroj: 532-04-01-01/3-11-1

Z-5436

Lastovo

Inventar crkve sv. Marije u polju

Datum: 8. 12. 2011
Klasa: UP/I– 612-08/11-06/0575
Urbroj: 532-04-01-01/3-11-1

Z-5439

Općina: BLATO

Blato

Korska sjedala crkve Svih svetih

Datum: 8. 12. 2011
Klasa: UP/I– 612-08/11-06/0581
Urbroj: 532-04-01-01/3-11-1

Z5438

Korčula

Poliptih Oplakivanje Krista sa svecima iz crkve Svih Svetih

Datum: 8. 12. 2011
Klasa: UP/I– 612-08/11-06/0630
Urbroj: 532-04-01-01/3-11-1

Z-5444

Grad Zagreb županija

Grad: GRAD ZAGREB

Zagreb

Hrvatski željeznički muzej – muzejska građa (Zbirka fotografija te Zbirka osobne i službene dokumentacije)

Datum: 15. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/09-06/0064
Urbroj: 532-04-01-01/3-13-4

Z-4056

Sesvete

Muzej Prigorja – muzejska građa (Povijesna zbirka)

Datum: 20. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/11-06/0092
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-3

Z-5071

Zagreb

Muzej suvremene umjetnosti – muzejska građa (Zbirka skulpture)

Datum: 22. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/09-06/0128
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-4

Z-3625

Zagreb

Ostavština arhitekta Sthepana Podhorskog

Datum: 26. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/12-06/0090
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-2

Z-5907

Zagreb

Ostavština arhitekta Zdenka Strižića

Datum: 26. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/12-06/0091
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-2

Z-5908

Zagreb

Zbirka Donacija Silvane Seissel u pohrani u Muzeju suvremene umjetnosti

Datum: 22. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0011
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5880

Istarska županija

Grad: PAZIN

Pazin

Muzej grada Pazina – muzejska građa (Numizmatička zbirka, Zbirka medalja, plaketa, odlikovanja i značaka, Zbirka Domovinskoga rata i Glazbena zbirka)

Datum: 15. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/09-06/0336
Urbroj: 532-04-01-01/3-13-6

Z-4297

Karlovačka županija

Grad: KARLOVAC

Vukmanić

Inventar crkve sv. Antuna Padovanskog

Datum: 29. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0016
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5887

Karlovac

Inventar u župnoj crkvi Presvetoga Trojstva

Datum: 18. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0007
Urbroj: 532-04-01-01/6-13-1

Z-5877

Karlovac

Inventar crkve sv. Marije Snježne i pavlinskog samostana

Datum: 18.07.2011
Klasa: UP/I-612-08/11-06/0067
Urbroj: 532-04-01-01/3-11-1

Z-5247

Koprivničko-križevačka županija

Grad: KRIŽAVCI

Križevci

Inventar crkve Majke Božje Koruške

Datum: 17. 11. 2011
Klasa: UP/I– 612-08/11-06/0516
Urbroj: 532-04-01-01/6-11-1

Z-5414

Krapinsko-zagorska županija

Općina: HUM NA SUTLI

Hum na Sutli

Inventar crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije

Datum: 30. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0018
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5888

Međimurska županija

Općina: SVETI JURAJ NA BREGU

Lopatinec

Orgulje u crkvi sv. Jurja

Datum: 8. 12. 2011
Klasa: UP/I– 612-08/11-06/0791
Urbroj: 532-04-01-01/3-11-1

Z-5449

Osječko-baranjska županija

Grad: VALPOVO

Valpovo

Muzej Valpovštine – muzejska građa (Kulturno-povijesna zbirka i Arheološka zbirka)

Datum: 31. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/11-06/0796
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-2

Z-5532

Primorsko-goranska županija

Grad: CRES

Cres

POU Mali Lošinj – Creski muzej (Kulturno-povijesna zbirka)

Datum: 17. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/11-06/0221
Urbroj: 532-04-01-01/3-13-2

Z-5244

Grad: KRK

Krk

Slika Bogorodica s Djetetom, malim sv. Ivanom Krstiteljem, anđelom i sv. Jurjem

Datum: 1. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0040
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5915

Splitsko-dalmatinska županija

Grad: KAŠTELA

Kaštel Lukšić

Muzej grada Kaštela – muzejska građa (Zbirka dokumentarne građe)

Datum: 29. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/10-06/0268
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-2

Z-4837

Grad: SPLIT

Split

Muzej grada Splita – muzejska građa (Zbirka Emanuel Vidović)

Datum: 30. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/11-06/0798
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-3

Z-5471

Split

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – muzejska građa (Zbirka srednjovjekovnoga posuđa, Zbirka srednjovjekovnoga nakita, funkcionalnih i ukrasnih dijelova odjeće i tekstila)

Datum: 21. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/11-06/0219
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-4

Z-5206

Grad: TROGIR

Trogir

Slika »Bogorodica Žalosna, Bogorodica Radosna, Bog Otac i nepoznati donator«

Datum: 11. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/08-06/0441
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-2

Z-3971

Varaždinska županija

Općina: DONJA VOĆA

Donja Voća

Inventar crkve sv. Tome

Datum: 8. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/10-06/0091
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-2

Z-4523

Općina: KLENOVNIK

Vukovoj

Inventar crkve sv. Wolfganga

Datum: 11. 3. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/10-06/0093
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-2

Z-4524

Grad: VARAŽDIN

Varaždin

Orgulje Carla Dragutina Geisslera u crkvi Svetoga Trojstva

Datum: 4. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0021
Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5894

Virovitičko-podravska županija

Grad: SLATINA

Slatina

Zavičajni muzej Slatina – muzejska građa (Školska zbirka)

Datum: 28. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/09-06/0330
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-4

Z-4291

Vukovarsko-srijemska županija

Općina: MARKUŠICA

Ostrovo

Inventar crkve Rođenje sv. Jovana Preteče

Datum: 29. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0017
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5886

Zagrebačka županija

Grad: JASTREBARSKO

Volavje

Inventar crkve Majke Božje Snježne/Volavske u Volavju

Datum: 27. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0039
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5914

Hrašća

Inventar u crkvi sv. Vida u Hrašći

Datum: 27. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0038
Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5913

(C) NEMATERIJALNA BAŠTINA

Naselje, smještaj / Pohranjeno

Kulturno dobro / Skupina kulturnih dobara

Rješenje

Broj
registra

– županija

Općina:

Više naselja

Umijeće izrade i sviranja cimbala u Podravini, Međimurju i Hrvatskome zagorju

Datum: 28. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0075
Urbroj: 532-04-01-02/9-13-1

Z-5954

Splitsko-dalmatinska županija

Grad: SPLIT

Split

Splitski govor (splitska čakavština)

Datum: 9. 1. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/12-06/0298
Urbroj: 532-04-02-02/1-12-1

Z-5902

Općina: HRVACE

Potravlje

Tradicijsko lončarstvo ručnoga kola u Potravlju

Datum: 22. 2. 2013.
Klasa: UP/I-612-08/13-06/0037
Urbroj: 532-04-01-02/9-13-1

Z-5916

Klasa: 612-08/10-12/0016

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-33

Zagreb, 28. svibnja 2013.

Ministrica kulture
prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, v. r.

67 05.06.2013 Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 01/2013. - Lista zaštićenih kulturnih dobara 67 05.06.2013 Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 01/2013. - Lista zaštićenih kulturnih dobara