Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za brodske spremnike

NN 67/2013 (5.6.2013.), Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za brodske spremnike

67 05.06.2013 Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za brodske spremnike

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1325

Na temelju članka 16. stavak 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03, 194/03 i 111/07), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UKIDANJU PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA BRODSKE SPREMNIKE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2011/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 71/317/EEZ, 71/347/EEZ, 71/349/EEZ, 74/148/EEZ, 75/33/EEZ, 76/765/EEZ, 76/766/EEZ i 86/217/EEZ u vezi s mjeriteljstvom (Tekst značajan za EGP) (SL L 71, 18.3.2011, p. 1–3) u dijelu u kojem se odnosi na ukidanje Direktive 71/349/EEC koja se odnosi na umjeravanje brodskih spremnika.

Članak 2.

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za brodske spremnike (»Narodne novine«, broj 02/2007) prestaje važiti danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/10

Urbroj: 558-01/1-13-3

Zagreb, 31. svibnja 2013.

Ravnatelj
Ismar Avdagić, dipl. iur., v. r.