Odluka o postavljanju Igora Pokaza za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bjelarus, sa sjedištem u Moskvi

NN 68/2013 (7.6.2013.), Odluka o postavljanju Igora Pokaza za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bjelarus, sa sjedištem u Moskvi

68 07.06.2013 Odluka o postavljanju Igora Pokaza za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bjelarus, sa sjedištem u Moskvi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE REPUBLIKE

1353

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-01/21, urbroj: 5030115/1-13-12 od 16. svibnja 2013., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

IGOR POKAZ, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Moskvi, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bjelarus, sa sjedištem u Moskvi.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/13-02/12

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 21. svibnja 2013.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.