Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za plovidbu

NN 69/2013 (10.6.2013.), Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za plovidbu

69 10.06.2013 Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za plovidbu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1370

Na temelju članka 92. stavka 8. i članka 101 stavka 1. točke 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/2013 i 32/2013.), te članka 26. Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (»Narodne novine«, br. 58/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU IZNOSA NAKNADE ZA IZDAVANJE KARTICE GORIVA ZA PLOVIDBU

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos naknade koji mora platiti korisnik prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom za plovidbu plovnih objekata i plovila registriranih za gospodarske svrhe (u daljnjem tekstu: korisnik prava) za izdavanje Kartice goriva za plovidbu.

II.

Naknada iz točke I. ove Odluke iznosi 50,00 kn za izdavanje Kartice goriva za plovidbu u redovnom postupku, odnosno 150, 00 kn u žurnom postupku.

III.

Financijska agencija (FINA) izdaje Karticu goriva za plovidbu korisniku prava, žurnim postupkom u roku od 5 dana, odnosno redovnim postupkom u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva na propisanom obrascu koji se objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i FINE.

IV.

Uplatu naknade za izdavanje kartice goriva korisnik prava mora izvršiti unaprijed, i to na žiroračun Financijske agencije IBAN: HR44 2484 0081 1008 7680 7 s modelom poziva na broj primatelja HR05 i pozivom na broj primatelja 29899346-IPPO gdje se umjesto kratice IPPO upisuje identifikacijski broj plovila ili plovnog subjekta utvrđenog u rješenju Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (IPPO broj).

V.

Uz zahtjev iz točke III ove Odluke korisnik prava dužan je priložiti i dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje Kartice goriva za plovidbu.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/13-01/06

Urbroj: 560-03-2-1-13-17

Zagreb, 3. lipnja 2013.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.