Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"

NN 69/2013 (10.6.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"

MINISTARSTVO TURIZMA

1373

Na temelju članka 7. stavka 4. i članka 14. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 50/12) ministar turizma, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I MINIMALNIM UVJETIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINA »RESTORANI«, »BAROVI«, »CATERING OBJEKTI« I »OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA«

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (»Narodne novine«, broj 82/07, 82/09 i 75/12) u članku 2. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ugostiteljski objekt može imati i lokacijski odvojene prostorije za usluživanje gostiju (dodatne prostorije za usluživanje) na udaljenosti do najviše 50 m od ugostiteljskog objekta.«

Dosadašnji stavci 2. do 5. postaju stavci 3. do 6.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. dodaje se točka 11. koja glasi:

»11. Beach bar – ugostiteljski objekt smješten na plaži, s ili bez prostora za usluživanje na otvorenom, u kojem se pretežito pripremaju i uslužuju napici, uslužuju pića, a mogu se pripremati i usluživati ili samo usluživati topli i hladni sendviči, slastice i voće.«

Članak 3.

Iza članka 27. dodaje se podnaslov i članak 27.a koji glasi:

»Beach bar

Članak 27.a

(1) Beach bar mora imati točionik natkriven nadstrešnicom, te priručni prostor za čuvanje hrane i pića koji može biti u sklopu točionika.

(2) U beach baru usluživanje se može vršiti u plastičnom, keramičkom ili staklenom priboru odnosno s priborom za višekratnu ili jednokratnu uporabu.

(3) Beach bar može biti montažni objekt.«

Članak 4.

U članku 46. stavku 4. dodaje se rečenica koja glasi: »Ugostiteljski objekt vrste beach bar mora, u slučaju nepostojanja javnog zahoda u njegovoj neposrednoj blizini, imati kemijski zahod, jedan za žene i jedan za muškarce, koji u potpunosti mora biti ograđen prirodnim ili drugim materijalom radi uklapanja u okoliš i vizualne skrivenosti kabina.«

Članak 5.

U članku 54. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Prostor za usluživanje na otvorenom ugostiteljskog objekta vrste beach bar mora biti natkriven nadstrešnicom ili tendom ili opremljen suncobranima, a može biti opremljen s visokim stolovima sa stolcima ili niskim stolovima i stolcima ili klupama odnosno drugim namještajem prikladnim za duži ili kraći boravak gostiju.«

Članak 6.

U članku 62. stavku 9. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

»– ugostiteljski objekt vrste beach bar, s tim da u slučaju da korištenje zahoda nije moguće osigurati sukladno posebnim propisima, mora imati kemijski zahod, u potpunosti ograđen prirodnim ili drugim materijalom radi uklapanja u okoliš i vizualne skrivenosti kabine.«

Članak 7.

U Tablici iz članka 63. stavka 3. Pravilnika (Prilog 1.) dodaje se rubrika uz članak 27.a, te se mijenja rubrika uz članak 54., kako je prikazano u tablici koja je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 1.b).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/10
Urbroj: 529-06-13-01
Zagreb, 6. lipnja 2013.

Ministar
Darko Lorencin, v. r.

PRILOG 1.B

27.a
Beach bar

točionik natkriven nadstrešnicom 

                           
                             

priručni prostor za čuvanje hrane i pića                    54.          

blagovaonica je dovoljno prostrana i ima
potreban broj stolova i stolaca

                          
                             

prostorija za usluživanje ima namještaj
prikladan za duži ili kraći boravak gostiju
prostorija za usluživanje ima točionik sa
šankom, te prostor za pripremanje jela
prostor za pripremanje jela u prostoriji za
usluživanje opremljen je opremom sukladno
složenosti pripremanja jela
prostor za usluživanje na otvorenom ima
namještaj prikladan za duži ili kraći boravak
gostiju
prostor za usluživanje na otvorenom ima
točionik sa šankom, te prostor za pripremanje jela
prostor za usluživanje na otvorenom opremljen
je opremom sukladno složenosti pripremanja jela
prostor za usluživanje na otvorenom natkriven
nadstrešnicom ili tendom ili opremljen suncobranima,
opremljen s visokim stolovima sa stolcima ili niskim
stolovima i stolcima ili klupama odnosno drugim
namještajem prikladnim za duži ili kraći boravak
gostiju (za beach bar)69 10.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" 69 10.06.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"