Odluka o izdavanju numizmatičkoga kompleta prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "2013."

NN 69/2013 (10.6.2013.), Odluka o izdavanju numizmatičkoga kompleta prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "2013."

HRVATSKA NARODNA BANKA

1375

Na temelju Odluke o donošenju Plana izdavanja prigodnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta u 2013. godini, koju je Savjet Hrvatske narodne banke pod Z. br. 1886/2012. donio na sjednici održanoj 13. studenoga 2012., te članka 22. i članka 43. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU NUMIZMATIČKOGA KOMPLETA PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2013.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatičke komplete prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna, s oznakom godine kovanja »2013.«.

2. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatičke komplete iz točke 1. ove Odluke u količini od 2000 komada.

3. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna uložen u numizmatičke komplete izrađen je u tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća visokoga kovničkog sjaja i zataljen u plastične omote pravokutnog oblika, dimenzija 166 x 111 mm.

4. U numizmatički komplet iz točke 3. ove Odluke uložena su tri različita primjerka prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna, čija su osnovna obilježja identična opisima iskazanima u sljedećim odlukama:

1) Odluci o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »Republika Hrvatska kandidat za članstvo u Europskoj uniji 18. VI. 2004.« (»Narodne novine«, br. 88/2005.),

2) Odluci o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 9. XII. 2011.« (»Narodne novine«, br. 113/2012.) i

3) Odluci o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013.« (»Narodne novine«, br. 57/2013.)

5. Numizmatički kompleti prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja »2013.« prodavat će se po cijeni od 100,00 kuna za komplet, uvećanoj za PDV.

6. Numizmatički kompleti iz točke 1. ove Odluke pustit će se u prodaju 1. srpnja 2013.

7. Prodaju numizmatičkih kompleta iz točke 1. ove Odluke obavljat će Hrvatska narodna banka.

8. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 124-020/06-13/BV

Zagreb, 4. lipnja 2013.

Guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.