Pravilnik o izmjeni Pravilnika o jestivim uljima i mastima

NN 70/2013 (12.6.2013.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o jestivim uljima i mastima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1386

Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07., 84/08. i 55/11.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O JESTIVIM ULJIMA I MASTIMA

Članak 1.

U Pravilniku o jestivim uljima i mastima (»Narodne novine«, broj 41/12.) u članku 6. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. »biljno ulje« za ulje dobiveno postupkom rafinacije više vrsta sirovih biljnih ulja uz obvezno navođenje popisa sastojaka s nazivima propisanim točkom 1. ovoga članka prema padajućem redoslijedu s obzirom na masu koja je utvrđena u vrijeme njihove upotrebe u proizvodnji.«

Članak 2.

Jestiva ulja označena sukladno članku 6. točki 2. Pravilnika o jestivim uljima i mastima (»Narodne novine«, broj 41/12.) mogu se stavljati na tržište do 20. listopada 2013. godine te se mogu nalaziti na tržištu do isteka roka trajanja.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/33

Urbroj: 525-09/1171-13-12

Zagreb, 5. lipnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.