Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima

NN 70/2013 (12.6.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1387

Na temelju članka 84. stavka 5. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07., 84/08., 55/11.), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA UVOZ ODREĐENE HRANE IZ ODREĐENIH TREĆIH ZEMALJA ZBOG RIZIKA OD KONTAMINIRANOSTI AFLATOKSINIMA

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu s:

– člankom 15. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 91/2013 od 31. siječnja 2013. godine kojom se propisuju posebni uvjeti koji se primjenjuju pri uvozu kikirikija iz Gane i Indije, okre (bamije) i curry listova iz Indije te sjemenki lubenice iz Nigerije te izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EZ) br. 669/2009 i Uredbe (EZ) br. 1152/2009 (SL L 33, 2. 2. 2013.).

Članak 2.

U Pravilniku o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima (»Narodne novine« br. 120/10., 63/11., 13/13.)[1], u članku 3. tekst: »»Mjesto prvog unosa (eng. First Point of Introduction – FPI)« jest mjesto na kojem pošiljka prvi put fizički ulazi na područje Republike Hrvatske« zamjenjuje se sa sljedećim tekstom:

»Određeno ulazno mjesto (eng. Designated Point of Entry – DPE)« jest točno mjesto ulaza kao što je definirano u članku 2. stavku 1. točki 2. i stavku 2. Pravilnika o povećanom broju službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost pri uvozu (»Narodne novine« br. 119/10., 63/11.)[2].

Članak 3.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi »mjesto prvog unosa (FPI)« zamjenjuju se riječima »određeno ulazno mjesto (DPE).

Članak 4.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

(2) Ovaj Pravilnik prestaje važiti danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-01/13-01/27

Urbroj: 525-09/1172-13-10

Zagreb, 5. lipnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 1152/2009 od 27. studenoga 2009. kojima se propisuju posebni uvjeti za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti te hrane aflatoksinima te ukida Odluka Komisije 2006/504/EZ.

[2] Pravilnikom su preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 669/2009 od 24. srpnja 2009. godine i odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 212/2010 od 12. ožujka 2010. godine kojima se propisuju pravila provedbe povećanog broja službenih kontrola određene hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla pri uvozu u okviru Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine.