Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja

NN 71/2013 (14.6.2013.), Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1416

Na temelju članka 21. stavak 1. Stečajnog zakona («Narodne novine», broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12) i članka 2. stavak 1. Pravilnika o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, broj 65/07) ministar pravosuđa donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI LISTE STEČAJNIH UPRAVITELJA

I. Lista stečajnih upravitelja utvrđena Rješenjem ministra pravosuđa klasa: 133-04/07-01/3, urbroj: 514-02-01-11-13 od 18. srpnja 2011. godine (»Narodne novine«, broj 88/11, 123/11, 151/11, 31/12, 73/12, 146/12 i 42/13) dopunjuje se i uvrštavaju se:

Red.br.

Ime i prezime

Odvjetnik

MB

Zanimanje

Rješenje (svjedodžba) o položenom ispitu za stečajnog upravitelja

Radno iskustvo

Adresa – telefon

327.

MARIJANA SABLJIĆ

DA, MB: 80358594

dipl. pravnica

UP/I-133-04/13-01/8 od

21. ožujka 2013. g.


Zagreb, Ribnjak 22, tel. 01/4812-261, mob. 099/6971-399

328.

IVAN GJURAŠIĆ

DA, MB: 80431569

dipl. pravnik

UP/I-133-04/13-01/2 od

24. travnja 2013. g.


Zagreb, Đorđićeva 18/I, tel. 6381-225, mob. 099/2181-434

329.

IVAN ŠTEKO


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/01-01/122 od 4. ožujka 2002. g.

Stečajni upravitelj

Imotski, Kralja Tomislava 8, tel. 021/841-067, mob.092/3047-955

330.

DARIJA IŠTVAN

DA, MB: 80437834

dipl. pravnica

UP/I-133-04/13-01/7 od

24. travnja 2013. g.


Vinkovci, Duga 27, tel. 032/500-500, mob. 091/3043-322

331.

ĐURO KOLONIĆ


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/01-01/5 od

9. listopada 2001. g.


Križevci, Stjepana Radića 5, mob. 098/828-435

332.

mag. spec. VIDONIJA MILETIĆ PLUKAVEC


dipl. ekonomistica

UP/I-133-04/13-01/6 od

24. travnja 2013. g.


Zagreb, Pirovec gornji 24, tel. 4637-405, mob. 098/440-499

333.

NIKOLA KRULJAC


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/13-01/4 od

24. travnja 2013. g.


Našice, B. Jelačića 48, Martin tel.031/695-171, mob. 095/3956-568

334.

JURICA KEŠINA


dipl. pravnik

UP/I-133-04/09-01/10 od 24. travnja 2013. g.


Zagreb, Domašinečka 4, mob. 091/2222-346

335.

TOMISLAV BITUNJAC

DA: MB: 80435823

dipl. pravnik

UP/I-133-04/13-01/11 od 24. travnja 2013. g.


Slavonski Brod, Tome Bakača br. 16, mob. 091/4239-000

336.

IVO ŽIŽA


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/10-01/8 od 23. ožujka 2011. g.


Ludbreg, Vinogradi Ludbreški 53, tel. 042/819-042, mob.095/920-2025

337.

Mr. sc. NADA MIKULANDRA

DA, MB: 80161715

dipl. pravnica

UP/I-133-04/13-01/9 od

8. svibnja 2013. g.


Šibenik, Bilice, Stubalj 238, tel. 022/336-475, mob.091/5258-794

338.

MILENA STOJOVSKA


dipl. pravnica

UP/I-133-04/13-01/5 od

21. ožujka 2013. g.


Plomin, Plomin Luka 3/1, mob. 099/7031-844

II. Na osobni zahtjev Mirjane Žrvnar u Rješenju o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (»Narodne novine« br. 88/11, 123/11, 151/11, 31/12, 73/12, 146/12 i 42/13) u točki I. pod rednim brojem 150. briše se Mirjana Žrvnar iz Pule, Ćirilometodske družbe 1.

III. Ovo Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja primjenjuje se danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-04/07-01/

Urbroj: 514-03-02-02-13-26

Zagreb, 29. svibnja 2013.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

71 14.06.2013 Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja