Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013."

NN 71/2013 (14.6.2013.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013."

HRVATSKA NARODNA BANKA

1424

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 10. lipnja 2013. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA ZLATNOGA I SREBRNOGA KOVANOG NOVCA »REPUBLIKA HRVATSKA ČLANICA EUROPSKE UNIJE 1. VII. 2013.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje zlatni i srebrni kovani novac u povodu obilježavanja stjecanja punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji 1. srpnja 2013.

2. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 1000 kuna, u količini ne većoj od 3.000 komada i u ukupnoj svoti ne većoj od 3.000.000,00 kuna.

3. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 100 kuna, u količini ne većoj od 4.000 komada i u ukupnoj svoti ne većoj od 400.000,00 kuna.

4. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od zlata stupnja čistoće 986/000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Zlatni kovani novac imat će masu 7,00 grama i promjer 22 milimetra.

5. Prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna s lica izgleda ovako: unutar kružne podloge prikaz je pčelinjih saća koje simboliziraju Europsku uniju. Arhitekturu pčelinjih saća tvori dvadeset sedam ćelija unutar kojih su zvjezdice, simboli zemalja članica Europske unije. Postojeća arhitektura pčelinjih saća dograđena je novom, dvadeset osmom ćelijom, unutar koje je podloga u obliku kvadratića na koji je položena zvjezdica, što na taj način simbolizira završni čin pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao nove, dvadeset osme članice. Kružno, uz vanjski rub, ispisan je tekst »REPUBLIKA HRVATSKA ČLANICA EUROPSKE UNIJE«. U donjem središnjem dijelu, uz rub, ispisan je datum »1. VII. 2013.«.

6. Prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna s naličja izgleda ovako: u desnom polukrugu dinamički je prikaz tri zvjezdice koje se djelomično preklapaju, kao fragment zastave Europske unije koja na plavoj podlozi ima dvanaest zlatnih zvjezdica koje predstavljaju solidarnost naroda Europe. U središnjem dijelu, uz gornji rub, prikaz je grba Republike Hrvatske. Desno od prikaza grba, polukružno uz rub, ispisan je tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«. U središnjem dijelu, uz donji rub nalazi se oznaka nominalne vrijednosti »1000« i naziv novčane jedinice »KUNA«.

7. Obod je prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 1000 kuna gladak.

8. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 3. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebrni kovani novac od 100 kuna imat će masu od 20,00 grama i promjer od 34 milimetra.

9. Prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna s lica ima istovjetni izgled kao i zlatni kovani novac od 1000 kuna opisan u točki 5. ove Odluke.

10. Prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu, uz gornji rub, ispisan je tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«. U sredini, ispod natpisa, prikaz je grba »Republike Hrvatske«. Lijevo od prikaza grba ispisana je oznaka nominalne vrijednosti »100«, a desno naziv novčane jedinice »KUNA«. Ispod prikaza grba, u devet redaka, ispisani su skraćeni nazivi dvadeset sedam država članica Europske unije: »AUSTRIJA BELGIJA BUGARSKA CIPAR ČEŠKA REPUBLIKA DANSKA ESTONIJA FINSKA FRANCUSKA GRČKA IRSKA ITALIJA LITVA LATVIJA LUKSEMBURG MAĐARSKA MALTA NIZOZEMSKA NJEMAČKA POLJSKA PORTUGAL RUMUNJSKA SLOVAČKA SLOVENIJA ŠPANJOLSKA ŠVEDSKA UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE«. Uz donji rub smješten je prikaz triju zvjezdica kao fragment sa zastave Europske unije.

11. Obod je prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 100 kuna gladak.

12. Autor je idejnog i likovnog rješenja za zlatni kovani novac od 1000 kuna i srebrni kovani novac od 100 kuna Damir Mataušić, akademski kipar.

13. Prigodni zlatni i srebrni kovani novac iz točke 2. i 3. ove Odluke prodavat će se po sljedećim cijenama:

1) komplet koji sadrži: zlatni kovani novac od 1000 kuna iz točke 2. ove Odluke i srebrni kovani novac od 100 kuna iz točke 3. ove Odluke prodavat će se u Republici Hrvatskoj po cijeni od 3.762,00 kune za komplet, uvećanoj za PDV;

2) prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna iz točke 2. ove Odluke prodavat će se u Republici Hrvatskoj po cijeni od 3.470,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV;

3) prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna iz točke 3. ove Odluke prodavat će se u Republici Hrvatskoj po cijeni od 292,00 kune za komad, uvećanoj za PDV.

14. Prigodni zlatni i srebrni kovani novac iz točke 2. i 3. ove Odluke pustit će se u prodaju 1. srpnja 2013.

15. Prodaju prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca iz točke 2. i 3. ove Odluke obavljat će Hrvatska narodna banka.

16. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 784/2013.

Zagreb, 10. lipnja 2013.

Predsjednik Savjeta

Hrvatske narodne banke

guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.