Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013."

NN 71/2013 (14.6.2013.), Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013."

HRVATSKA NARODNA BANKA

1425

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 10. lipnja 2013. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA »REPUBLIKA HRVATSKA ČLANICA EUROPSKE UNIJE 1. VII. 2013.«

1. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna izdan povodom obilježavanja stjecanja punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji 1. srpnja 2013., izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.), s osnovnim obilježjima utvrđenima u Odluci o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013.« (»Narodne novine«, br. 57/2013.), pušta se u optjecaj 1. srpnja 2013.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 785/2013.

Zagreb, 10. lipnja 2013.

Predsjednik Savjeta

Hrvatske narodne banke

guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.