Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 100 i 200 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.

NN 71/2013 (14.6.2013.), Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 100 i 200 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.

HRVATSKA NARODNA BANKA

1426

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 10. lipnja 2013. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ NOVČANICA OD 100 I 200 KUNA S DATUMOM IZDANJA 9. SRPNJA 2012.

1. Hrvatska narodna banka u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.) izdaje novčanice od 100 i 200 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.

2. Novčanica od 100 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012. ima istovjetna osnovna obilježja utvrđena Odlukom o osnovnim obilježjima novčanice od 100 kuna – izdanje 7. ožujka 2002. (»Narodne novine«, br. 38/2002.), izuzev sljedećeg obilježja s naličja: u gornjem dijelu višetonskog papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst »ZAGREB, 9. SRPNJA 2012.«, »GUVERNER«. Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa prof. dr. sc. Borisa Vujčića, guvernera Hrvatske narodne banke.

3. Novčanica od 200 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012. ima istovjetna osnovna obilježja utvrđena Odlukom o osnovnim obilježjima novčanice od 200 kuna – izdanje 7. ožujka 2002. (»Narodne novine«, br. 55/2002.), izuzev sljedećeg obilježja s naličja: u gornjem dijelu višetonskog papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst »ZAGREB, 9. SRPNJA 2012.«, »GUVERNER«. Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa prof. dr. sc. Borisa Vujčića, guvernera Hrvatske narodne banke.

4. Novčanice od 100 i 200 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012. puštaju se u optjecaj 1. srpnja 2013.

5. Novčanice od 100 i 200 kuna s datumom izdanja 7. ožujka 2002. i nadalje su zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 786/2013.

Zagreb, 10. lipnja 2013.

Predsjednik Savjeta

Hrvatske narodne banke

guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.