Uredba o izmjeni Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena

NN 72/2013 (17.6.2013.), Uredba o izmjeni Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena

72 17.06.2013 Uredba o izmjeni Uredbe o izravnim mjerama kontrole cijena

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1440

Na temelju članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 73/97, 128/99 i 66/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. lipnja 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O IZRAVNIM MJERAMA KONTROLE CIJENA

Članak 1.

U Uredbi o izravnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 2/2001, 156/2002, 110/2004, 112/2007, 43/2009 i 78/2011), članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Proizvodi i usluge koji podliježu kontroli cijena sukladno ovoj Uredbi su:

1. izrada isprava i službenih obrazaca,

2. izdavanje, tiskanje i prodaja službenih obrazaca.

Obvezama prijave cjenika i tarifa sukladno članku 2. ove Uredbe za proizvode i usluge iz stavka 1. ovoga članka, podliježu pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske i to: Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. i »Narodne novine« d.d.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na proizvode i usluge iz istog stavka ovoga članka, čija cijena se utvrđuje posebnim propisima.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/59

Urbroj: 50301-05/05-13-2

Zagreb, 13. lipnja 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.