Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom veterinarske djelatnosti, provođenje mjera kontrole bolesti životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, koje se provode izvan veterinarske ambulante i dokumentiranju posebnim evidencijama

NN 72/2013 (17.6.2013.), Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom veterinarske djelatnosti, provođenje mjera kontrole bolesti životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, koje se provode izvan veterinarske ambulante i dokumentiranju posebnim evidencijama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1442

Na temelju članka 6. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, broj 133/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. lipnja 2013. godine donijela

ODLUKU

O OSLOBOĐENJU OD OBVEZE FISKALIZACIJE U PROMETU GOTOVINOM VETERINARSKE DJELATNOSTI, PROVOĐENJE MJERA KONTROLE BOLESTI ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI, KOJE SE PROVODE IZVAN VETERINARSKE AMBULANTE I DOKUMENTIRAJU POSEBNIM EVIDENCIJAMA

I.

Ovom Odlukom oslobađa se od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom veterinarska djelatnost, provođenje mjera kontrole bolesti životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju, koju krajem godine za narednu godinu donosi ministar poljoprivrede, a koje se provode izvan veterinarske ambulante (na terenu) te se dokumentiraju posebnim evidencijama i izvješćima, što olakšava porezni nadzor i praćenje prometa veterinarske djelatnosti.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/117

Urbroj: 50301-05/16-13-3

Zagreb, 13. lipnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.