Odluka o određivanju tijela u kojem će se osnovati nacionalni SOLVIT centar

NN 72/2013 (17.6.2013.), Odluka o određivanju tijela u kojem će se osnovati nacionalni SOLVIT centar

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1445

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. lipnja 2013. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU TIJELA U KOJEM ĆE SE OSNOVATI NACIONALNI SOLVIT CENTAR

I.

Ministarstvo gospodarstva se određuje tijelom u kojem će se osnovati nacionalni SOLVIT centar.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/262

Urbroj: 50301-05/20-2

Zagreb, 13. lipnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.