Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda "Varaždinsko zelje" registriranog oznakom izvornosti

NN 72/2013 (17.6.2013.), Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda "Varaždinsko zelje" registriranog oznakom izvornosti

72 17.06.2013 Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda "Varaždinsko zelje" registriranog oznakom izvornosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1449

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 50/12 u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA IZMJENU I DOPUNU SPECIFIKACIJE PROIZVODA »VARAŽDINSKO ZELJE« REGISTRIRANOG OZNAKOM IZVORNOSTI

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je 3. lipnja 2013. godine zaprimilo Zahtjev za izmjenom i dopunom specifikacije proizvoda »Varaždinsko zelje« registriranog oznakom izvornosti podnositelja Udruge proizvođača povrća i voća »Zeljari« Općine Vidovec, Budislavec 53, 42 205 Vidovec.

2. Sukladno članku 9. stavku 5. Zakona nakon objave ove Obavijesti na web-stranici Ministarstva (www.mps.hr) objavit će se Zahtjev za izmjenom i dopunom specifikacije proizvoda »Varaždinsko zelje« registriranog oznakom izvornosti s pripadajućim dokumentima.

Klasa: UP/I-310-26/13-01/31
Urbroj: 525-08/0558-13-4
Zagreb, 11. lipnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.