Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima

NN 73/2013 (18.6.2013.), Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima

73 18.06.2013 Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

1465

Na temelju članka 10. stavka 4. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, broj: 27/2010 i 55/2011), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O OBVEZNIM UDŽBENICIMA I PRIPADAJUĆIM DOPUNSKIM NASTAVNIM SREDSTVIMA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom stavlja izvan snage Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (»Narodne novine«, broj: 65/2013).

Članak 2,

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-09/13-01/00050

Urbroj: 533-18-13-0001

Zagreb, 17. lipnja 2013.

Ministar
dr. Željko Jovanović, v. r.