Pravilnik o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja

NN 78/2013 (26.6.2013.), Pravilnik o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja

MINISTARSTVO BRANITELJA

1612

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, (»Narodne novine«, broj 143/12) ministar branitelja, donosi

PRAVILNIK

O TEKSTU NATPISA, OBLIKU, VELIČINI I TEHNIČKOM RJEŠENJU SPOMEN-OBILJEŽJA ZA GROBLJA ŽRTAVA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se tekst natpisa, oblik, veličina i tehničko rješenje spomen-obilježja za postavljanje natpisa na pronađenim grobljima žrtava poslijeratnog razdoblja.

Članak 2.

Nakon uređenja groblja žrtava poslijeratnog razdoblja Ministarstvo branitelja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) postavlja na spomen-obilježju jedinstveni natpis.

TEKST NATPISA, OBLIK, VELIČINA I TEHNIČKO RJEŠENJE

Članak 3.

Jedinstveni tekst natpisa iz članka 2. ovoga Pravilnika sadrži informacije o žrtvi, zločinu i počinitelju.

Povjerenstvo Vlade Republika Hrvatske za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja će predložiti sadržaj teksta o okolnostima stradavanja za svaku pojedinu lokaciju.

Tekst natpisa formira se na način da se u prvom redu natpisa nalaze činjenični podatci o žrtvama i njihovom broju, a u drugom redu tekst natpisa o okolnostima stradavanja.

Sredstva za izgradnju spomen obilježja osigurana su u proračunu Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva.

Članak 4.

Ministarstvo je zaduženo osigurati:

– izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog i likovnog rješenja spomen-obilježja

– izradu projektne dokumentacije i nadzor za izgradnju spomen-obilježja

– izvođenje radova izgradnje, postavljanja i uređenja spomen-obilježja

– izvođenje radova uređenja, rekonstrukcije, sanacije i drugih radova na postojećem spomen-obilježju.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 564-06/13-0001/1

Urbroj: 522-05/2-13-12

Zagreb, 21. lipnja 2013.

Ministar

Predrag Matić, v. r.