Odluka o postavljanju Tomislava Bošnjaka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, sa sjedištem u Dohi

NN 79/2013 (27.6.2013.), Odluka o postavljanju Tomislava Bošnjaka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, sa sjedištem u Dohi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1626

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-01/32, urbroj: 5030115/1-13-08 od 17. lipnja 2013., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

TOMISLAV BOŠNJAK, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Državi Kataru, sa sjedištem u Dohi, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, sa sjedištem u Dohi.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/13-02/17

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 20. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.