Odluka o postavljanju Vladimira Drobnjaka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijelima

NN 79/2013 (27.6.2013.), Odluka o postavljanju Vladimira Drobnjaka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijelima

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1627

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/13-01/05, urbroj: 5030115/1-13-08 od 17. lipnja 2013., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADIMIR DROBNJAK postavlja se za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika – stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijelima.

Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 2013. godine.

Klasa: 018-07/13-02/18

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 20. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.