Uredba o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji

NN 79/2013 (27.6.2013.), Uredba o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1629

Na temelju članka 236. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/2011 i 74/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. godine donijela

UREDBU

O PRIVREMENOJ PRIMJENI PRAVILA O RADU DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se privremena primjena pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji koji su državljani one države članice Europske unije koja na rad državljana Republike Hrvatske i članova njihovih obitelji primjenjuje nacionalne mjere ili mjere koje proizlaze iz dvostranih sporazuma.

Pravila o radu iz stavka 1. ovoga članka koja se primjenjuju na državljane država članica Europske unije na jednak način primjenjuju se i na članove njihovih obitelji koji su državljani trećih država.

U odnosu na rad državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji bez obzira jesu li državljani država članica Europske unije ili trećih država, primjenjivat će se istovrsne mjere temeljene na uzajamnosti.

Članak 2.

Mjere iz članka 1. stavka 3. ove Uredbe primjenjuju se na rad državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji sve dok države članice Europske unije budu primjenjivale istovrsne nacionalne mjere ili mjere koje proizlaze iz dvostranih sporazuma u odnosu na rad državljana Republike Hrvatske i članova njihovih obitelji.

Članak 3.

Popis mjera iz članka 1. stavka 3. ove Uredbe objavit će na svojim mrežnim stranicama Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-03/77

Urbroj: 50301-04/04-13-2

Zagreb, 26. lipnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.