Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola za prijenos poruka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa

NN 79/2013 (27.6.2013.), Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola za prijenos poruka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1642

Na temelju članka 149. stavka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09 i 84/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA PRIMJENU PROTOKOLA ZA PRIJENOS PORUKA O LETU U SVRHU OBAVJEŠĆIVANJA, KOORDINACIJE I PRIJENOSA LETOVA IZMEĐU JEDINICA KONTROLE ZRAČNOG PROMETA

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se okvir za provedbu Uredbe Komisije (EZ) br. 633/2007 od 7. lipnja 2007. o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola za prijenos poruka o letu koji se upotrebljava u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa (SL L 146, 8. 6. 2007) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 633/2007).

Nadležna tijela i ovlasti

Članak 2.

(1) Tijelo nadležno za provedbu Uredbe (EZ) 633/2007 je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, kada ta ovlast proizlazi iz pojedinih odredaba te Uredbe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, za provedbu članka 7. stavka 5. Uredbe (EZ) 633/2007 nadležno tijelo za slanje informacije Europskoj komisiji je ministarstvo nadležno za poslove civilnog zračnog prometa.

Stupanje na snagu

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola za prijenos poruka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa (»Narodne novine«, broj 75/2012).

Klasa: 011-01/13-01/129

Urbroj: 530-06-1-1-13-3

Zagreb, 20. lipnja 2013.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.