Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma - Anoplophora chinensis (Forster)

NN 79/2013 (27.6.2013.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma - Anoplophora chinensis (Forster)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1645

Na temelju članka 84. stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA I ŠIRENJA ŠTETNOG ORGANIZMA – Anoplophora chinensis (Forster)

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma – Anoplophora chinensis (Forster) (»Narodne novine«, br. 31/13).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-01/13-01/17

Urbroj: 525-09/0822-13-6

Zagreb, 11. lipnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.