Odluka o izmjeni Odluke o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

NN 80/2013 (28.6.2013.), Odluka o izmjeni Odluke o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

80 28.06.2013 Odluka o izmjeni Odluke o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1677

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-01/01, urbroj: 5030115/1-13-10 od 20. lipnja 2013., donosim

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

U Odluci o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/12) riječi »šefa Misije« zamjenjuju se riječima: »stalnog predstavnika«.

Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine.

Klasa: 018-07/12-02/10

Urbroj: 71-05-03/1-13-5

Zagreb, 26. lipnja 2013.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.