Odluka o opozivu mr. sc. Branka Baričevića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Lisabonu

NN 80/2013 (28.6.2013.), Odluka o opozivu mr. sc. Branka Baričevića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Lisabonu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1678

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/13-02/21, urbroj: 5030115/1-13-08 od 19. lipnja 2013., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. BRANKO BARIČEVIĆ opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Lisabonu.

Ova Odluka stupa na snagu 30. lipnja 2013. godine.

Klasa: 018-07/13-02/24

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 21. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.