Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće

NN 80/2013 (28.6.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1683

Na temelju članka 18. stavka 3., članka 18.a stavka 6., članka 18.b stavka 3. i članka 34. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 149/09 i 22/11, 120/12) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O TRŽIŠNIM STANDARDIMA ZA VOĆE I POVRĆE

Članak 1.

U Pravilniku o tržišnim standardima za voće i povrće (»Narodne novine« broj 47/12, 102/12, 4/13) članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Granični prijelazi preko kojih se može uvoziti voće i povrće iz Priloga I ovoga Pravilnika jesu:

1. Bajakovo

2. Gornji Brgat

3. Karasovići

4. Ličko Petrovo Selo

5. Nova Sela

6. Ploče

7. Rijeka (luka)

8. Split (luka) – samo za banane

9. Stara Gradiška

10. Vinjani Donji

11. Zagreb – zračna luka

12. Županja.

(2) Na graničnim prijelazima navedenima u stavku 1. točkama 2., 4., 10. i 12. ovoga članka kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima obavlja se na poziv, u radno vrijeme fitosanitarne inspekcije, uz obveznu najavu pošiljke najmanje 24 sata prije njena prispijeća na granični prijelaz.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/182

Urbroj: 525-07/0010-13-18

Zagreb, 24. lipnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.