Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o popisu djelatnih tvari neophodnih za liječenje kopitara

NN 80/2013 (28.6.2013.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o popisu djelatnih tvari neophodnih za liječenje kopitara

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1684

Na temelju članka 9. stavka 5. Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, br. 84/08 i 56/13), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O POPISU DJELATNIH TVARI NEOPHODNIH ZA LIJEČENJE KOPITARA

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o popisu djelatnih tvari neophodnih za liječenje kopitara (»Narodne novine«, br. 79/09).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/90

Urbroj: 525-10/0609-13-1

Zagreb, 13. lipnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.