Pravilnik o dopuni Pravilnika o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla

NN 80/2013 (28.6.2013.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1685

Na temelju članka 17. stavka 3. te članka 56. stavka 2. podstavka 2. i 5. Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O OZNAKAMA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI I IDENTIFIKACIJSKIM OZNAKAMA HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Članak 1.

U Pravilniku o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 92/12) u članku 12. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Hrana životinjskog podrijetla proizvedena nakon 1. srpnja 2013. godine u objektima kojima je nadležno tijelo izdalo trajno odobrenje, može se označavati identifikacijskom oznakom bez dvoslovne šifre »EU« do isteka zaliha ambalaže, a najkasnije do 1. srpnja 2014. godine i stavljati isključivo na tržište Republike Hrvatske i trećih zemalja.«

Dosadašnja rečenica u članku 12. postaje stavak 1.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/72

Urbroj: 525-10/0548-13-6

Zagreb, 18. lipnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.