Dopuna popisa izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebit broj

NN 80/2013 (28.6.2013.), Dopuna popisa izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebit broj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1688

Na temelju članka 12. stavka 5. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), ministar poljoprivrede određuje

DOPUNU POPISA

IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA I SOJEVA DOMAĆIH ŽIVOTINJA TE NJIHOV POTREBIT BROJ

U popisu izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihovog potrebitog broja (»Narodne novine« br. 127/98, 73/03, 39/06, 126/07 i 70/09) u točki I., podtočki 5. dodaje se naziv nove izvorne i zaštićene pasmine:

»5.3. Istarska koza«.

Klasa: 320-08/13-01/23

Urbroj: 525-07/1186-13-2

Zagreb, 27. lipnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.